Spoštovani starši,

sporočamo vam, da smo glede na večje število prijavljenih otrok za naslednji teden sprejeli odločitev, da bodo poslovale vse večje enote Vrtca Š kofja Loka, ker bomo le na takšen način lahko zagotovili “varne mehurčke”.

Ne glede na sprejet program dela v Letnem delovnem načrtu, kjer imamo predvideno samo dežurno enoto Kamnitnik, ocenjujemo, da je situacija v zvezi z epidemijo takšna, da moramo ravnati drugače in v prvi vrsti poskrbeti za varnost otrok.

Prisluhnili smo tudi potrebam staršev in okolja, tako, da se želimo tudi po tej poti približati družinam in okolju kamor je otrok vključen v vrtec. Glede na število prijavljenih otrok bodo zaprte le manjše enote vrtca in bodo otroci v skupnem “mehurčku” s strokovno delavko, ki jo poznajo, v drugi enoti.

Odprte bi bile naslednje enote vrtca:

enota BIBA, kamor bi bili vključeni tudi otroci iz enote BUKOVICA

enota KAMNITNIK, kamor bi bili vključeni tudi otroci iz enote CICIBAN in iz oddelka v RETEČAH

enota NAJDIHOJCA

enota PEDENJPED, kamor bi bili vključeni otroci iz enote ROŽLE.

Prijave sprejemamo še jutri, do 9.00 ure, tako, da v primeru potreb lahko še spremenite vašo odločitev.

Predhodno obvestilo v zvezi z dežurstvom smo vam posredovali z namenom, da se pripravi optimalna organizacija dela in da v času, ko v vrtcu ni prisotnih toliko otrok, zaposleni lahko koristijo letni dopust in s tem zagotovimo njihovo prisotnost v času, ko je v vrtcu prisotno večje število otrok.

Trenutna situacija je drugačna od izkušenj preteklih let, kljub temu, da so šolske počitnice, zato smo v vrtcu sprejeli drugačno poslovno odločitev, ker se zavedamo, da tudi vsi starši nimate možnosti koriščenja letnega dopusta.

V upanju, da z razumevanjem sprejmete našo odločitev, vas lepo pozdravljam.

Janja Bogataj, ravnateljica