Eko vrtec

Naš vrtec – Eko vrtec

Vrtec Škofja Loka je s podpisom Eko listine v letu 2012 izpolnil vse zahteve za pridobitev certifikata in nosilca zelene zastave, ki jo podeli Evropsko združenje za okoljsko izobraževanje. Zelena zastava je za ustanovo viden certifikat za okoljsko varovanje, logotip eko vrtca pa lahko vrtec uporablja na svojih dokumentih in drugih tiskanih materialih.

Pridružili smo se veliki družini več kot 700 eko šol in vrtcev v Sloveniji, ki si prizadevamo udejanjiti vrednote trajnostnega razvoja. Pridobitev eko zastave in certifikata pomeni, da vsakoletno uspešno opravljamo vseh sedem korakov, ki jih nalaga metodologija projekta za pridobitev eko zastave. Certifikat moramo kot vrtec obnavljati vsako leto.

Ker se okoljsko opismenjevanje začne že zelo zgodaj, je skrb za varovanje okolja v našem vrtcu že dalj časa del vsakodnevnega kurikula. Problematika nas spodbuja, da na tem področju delujemo usklajeno, poglobljeno, inovativno ter da skupaj in vsak zase tudi kaj izboljšamo.

Vsebine eko projekta:

Po vseh enotah našega vrtca imamo urejene vrtove. V njih skupaj z otroki sadimo raznovrstna zelišča, jagodičevje in zelenjavo. Skupaj z otroki vsako leto pripravimo načrt, kje bomo sadili in sejali ter nadalje spremljamo in opazujemo rast pridelkov.

Tudi v letošnjem šolskem letu se bomo zavzemali, da bodo otroci hrano zaužili v pravi količini in na pravi način. Z izvajanjem različnih aktivnosti na temo zmanjševanja zavržene hrane bomo po korakih prišli do uporabnih rešitev na sistemski in ozaveščevalni ravni. Ustrezne prehranjevalne navade pa bomo dopolnili z vsakodnevnim gibanjem, postavljanjem temeljev zdravega življenjskega sloga, ki se začnejo že v otroštvu. Projekt bomo še naprej usmerjali v skrb za čisto okolje, ločeno zbiranje odpadkov v igralnicah, ureditev ekoloških kotičkov in otokov, varčevanje z vodo in elektriko, prebiranje zgodb z ekološko vsebino, igranje didaktičnih iger, spoznavanje poklicev, odkrivanje divjih odlagališč. Spodbujali in organizirali bomo dogodke za izmenjavo, izposojo, podarjanje oblačil.  Raziskovali bomo izvor slovenskega mleka in mlečnih izdelkov ter mlečno pot. Spoznavali slovenske, lokalne kmetije, pridelovalce mleka. Otrokom bomo omogočili izkustveno učenje o vremenu, živalskih in rastlinskih vrstah z opazovalnimi in eksperimentalnimi dogodki. V mesecu aprilu bomo na ravni vrtca izvedli očiščevalno akcijo.

Sajenje in otroci z lopatko

Otrok sadi zelenjavo

Trajnostna mobilnost

Trajnostna mobilnost je način življenja in te vrednote odgovorno prenašamo na naše otroke v vrtcu. Vemo, da se te navade oblikujejo že v najzgodnejših letih otroštva.

V Evropskem tednu mobilnosti, ki letos poteka pod sloganom » Trajnostno povezani«, bomo skozi celotno šolsko leto sodelovali z lokalnim okoljem. Otrokom in strokovnim delavcem bomo približali trajnostne, aktivne oblike prihoda v vrtec / službo in poizkušali doseči spremembe potovalnih navad, kar bo bil naš cilj. Pogovarjali se bomo o prevoznih sredstvih, ki so prijazni okolju. Ugotavljali kako pomembno je, da izberemo prevozno sredstvo, ki je prijazno okolju. Spoznavali  kakšen je promet v našem kraju? Kako bi lahko bil bolj zelen? Spoznavali kdo skrbi za prometno varnost? Sodelovali z občino, knjižnico, komunalnim podjetjem, prometniki in drugimi organizacijami za skupno izvedbo aktivnosti.

Skip to content