Kontakti

VRTEC ŠKOFJA LOKA

Partizanska cesta 1e
tel.: 04/29 27 092
e-pošta: vrtec.s-loka@vrtec-skofjaloka.si

Ravnateljica Janja Bogataj
Telefon: 04/ 29 27 090
e-pošta: janja.bogataj@vrtec-skofjaloka.si

Pomočnica ravnateljice: Ana Bandelj (enota Kamnitnik)
Telefon: 04/ 29 27 093
e-pošta: ana.bandelj@vrtec-skofjaloka.si

Pomočnica ravnateljice: Nika Arnolj (enota Najdihojca)
Telefon: 04/ 51 27 651
e-pošta: nika.arnolj@vrtec-skofjaloka.si

Tajništvo: Branka Klemenčič
Telefon: 04/ 29 27 091
e-pošta: vrtec.s-loka@vrtec-skofjaloka.si

Sprejemna pisarna: Marjeta Hudolin
Telefon: 04/ 29 27 092
e-pošta: sprejemnapisarna.vrtecsl@vrtec-skofjaloka.si

Računovodstvo: Jasna Šolar, Petra Košenina
Telefon: 04/29 27 089
e-pošta: racunovodstvo@vrtec-skofjaloka.si

Knjigovodstvo: Petra Krmelj
Telefon: 04/29 27 087
e-pošta: knjigovodstvo@vrtec-skofjaloka.si

Svetovalna delavka – psihologinja: Melisa Toš
enota Najdihojca, Podlubnik 1d
Telefon: 04/51 27 650
e-pošta: melisa.tos@vrtec-skofjaloka.si

Svetovalna delavka – sociologinja in pedagoginja: Urška Verbič
enota Najdihojca, Podlubnik 1d
Telefon: 04/ 29 27 170
e-pošta: urska.verbic@vrtec-skofjaloka.si

Organizatorka prehrane in ZHR: Barbara Kožuh
enota Kamnitnik, Partizanska cesta 1e
Telefon: 04/29 27 080
e-pošta: barbara.kozuh@vrtec-skofjaloka.si

Organizatorka prehrane in ZHR: Klara Šubic
enota Kamnitnik, Partizanska cesta 1e
Telefon: 04/29 27 086
e-pošta: klara.subic@vrtec-skofjaloka.si

ENOTE VRTCA

Enota Biba, Podlubnik 1e
Telefon: 04/ 51 27 651
e-pošta: vrtec.biba@vrtec-skofjaloka.si

Enota Bukovica, Bukovica 34
Telefon: 059/ 94 14 90
e-pošta: vrtec-sl.bukovica@vrtec-skofjaloka.si

Enota Ciciban, Sveti Duh 11
Telefon: 04/ 51 32 378
e-pošta: vrtec-sl.ciciban@vrtec-skofjaloka.si

Enota Kamnitnik, Partizanska cesta 1e
Telefon: 04/ 29 27 092 in 041 430 257 (od 15. ure dalje)
e-pošta: vrtec-sl.kamnitnik@vrtec-skofjaloka.si

Enota Najdihojca, Podlubnik 1d
Telefon: 04/ 51 22 462
e-pošta: vrtec-sl.najdihojca@vrtec-skofjaloka.si

Enota Pedenjped, Frankovo naselje 51a
Telefon: 04/ 51 31 670
e-pošta: vrtec-sl.pedenjped@vrtec-skofjaloka.si

Enota Pod gradom,
Kapucinski trg 2 (oddelek otrok 1-2); telefon: 08 20 08 756
Novi svet 18 (oddelek pri OŠ Škofja Loka-Mesto)
e-pošta: vrtec-sl.podgradom@vrtec-skofjaloka.si

Enota Rožle, Frankovo naselje 61
Telefon: 04/ 51 31 705
e-pošta: vrtec-sl.rozle@vrtec-skofjaloka.si

Oddelek v Retečah, Reteče 43
Telefon: 04/ 51 30 434
e-pošta: vrtec-sl.retece@vrtec-skofjaloka.si

Enota Kamenček, Partizanska cesta 1 c
Telefon: 041 430 257 (začasna mobilna številka)
e-pošta: vrtec-sl.kamencek@vrtec-skofjaloka-si

SPECIALNO-PEDAGOŠKA SLUŽBA

Sedež: enota Najdihojca, Podlubnik 1d

Vzgojiteljica za zgodnjo obravnavo: Tina Križaj
Telefon: 041 430 256
e-pošta: tina.krizaj@vrtec-skofjaloka.si

Vzgojiteljica za zgodnjo obravnavo: Nataša Biber
Telefon: 051 371 982
e-pošta: natasa.biber@vrtec-skofjaloka.si

Vzgojiteljica za zgodnjo obravnavo: Petra Strauch
e-pošta: petra.strauch@vrtec-skofjaloka.si

Vzgojiteljica za zgodnjo obravnavo: Eva Bernik
e-pošta: eva.bernik@vrtec-skofjaloka.si