Projekt OBJEM

Logotip Objem z besedilom Bralna pismenost Slovenije
Logo EU Socialni skladi

ZAvod republike slovenije za šolstvo
MIZS

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

V projektu OBJEM (Ozaveščanje, Branje, Jezik, Evalvacija, Modeli) so sodelujoči partnerji vzgojno-izobraževalni zavodi (vrtci, osnovne šole, srednje šole), Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru in Pedagoški inštitut. Povezovanje vseh v projektu na področju bralne pismenosti in razvoja slovenščine poteka s sodelovanjem in izmenjavo znanja in izkušenj ter načrtovanje, usklajevanje in izvajanje projektnih aktivnosti.

Projektni tim vrtca Škofja Loka in vsi zaposleni načrtujemo in izvajamo dejavnosti iz področja posodabljanja vloge vrtčevske knjižnice z namenom razvoja knjižnice kot osrednjega informacijsko-kulturnega središča za promocijo bralne kulture. Knjižnice smo uredili v prostore srečevanj med strokovnimi delavci, otroki in starši. Strokovnim delavcem nudimo izbor strokovne literature. Otrokom pa kakovostne umetnostne in neumetnostne slikanice. Z dejavnostmi v projektu sledimo cilju, kako razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije, ki bodo pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju bralne pismenosti otrok.

Pri razvijanju knjižničnih dejavnosti smo razmišljali o drugačnem načinu dela za dvig kompetenc, da bomo bolj sistematično in osmišljeno spodbujali otrokov govor in porajajočo pismenost ter razvijali kritično mišljenje. Želimo ozaveščati o pomenu govorne dejavnosti in okrepiti dejavnosti spodbujanja govora. Spodbujanje otrokovega govora in porajajoče se pismenosti v vrtcu je izjemno pomembno z vidika zagotavljanja enakih možnosti, kot zmanjševanja razlik ter preprečevanja izključenosti otrok.

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 2.550.000,00 EUR.

Projekt OBJEM (Ozaveščanje, Branje, Jezik, Evalvacija, Modeli) vodi Zavod RS za šolstvo.

Otroci v knjižnici berejo
Lutkovna predstava

Ples v krogu
Skip to content