Skupno branje

Osmišljeno izvajamo dejavnosti, ki krepijo stik otroka s knjigo in spodbujajo bralno kulturo. Otroke spodbujamo, da posegajo po knjigah, revijah, enciklopedijah, poeziji, ipd. Z različnimi aktivnostmi razvijamo odnos do materinega jezika in umetnosti. Dejavnosti za spodbujanje branja so izvedene v prilagojeni obliki, znotraj posameznih skupin.

Stalno dostopnost do literature otrokom zagotavljamo s postavitvijo knjižnih kotičkov v igralnicah.

Poleg branja v notranjih prostorih, po enotah organiziramo pripovedovalske dogodke za otroke, kjer knjige prebiramo v zunanjem okolju, pod krošnjami dreves. Dejavnosti pogosto obogatimo z glasbo ali uporabimo butaj in tako brano besedilo, pripovedovana zgodbica ali pesmica pridobi še dodatno vrednost in postane pravo malo pripovedovalsko gledališče ali kamišibaj.

V naših enotah vrtca so na voljo  »vrtčevske knjižnice«, ki so oblikovane kot prijetni kotički, v katerih otrokom nudimo kakovostne umetnostne in neumetnostne slikanice. Knjige na knjižnih policah so razvrščene v dosegu otrok, otroci imajo možnost izbire slikanic po lastnih željah. V nekaterih so urejeni kotički namenjeni sedenju na mehkih blazinicah ob ogledu slikanice, igri z lutko, ipd.  Vrtčevske knjižnice so pomembni prostori za promocijo branja in kulturno-umetniške dejavnosti.

Po vseh enotah vrtca imamo vzpostavljene tudi Knjigobežnice za izmenjavo otroških knjig. Namen je spodbujanje družinskega branja in vsem družinam omogočiti lažji dostop do knjig. Te delujejo po sistemu podarim-dobim. To pomeni, da vsak vanje lahko prinese otroške knjige, ki jih vsakdo lahko brezplačno vzame, jih odnese domov in prebere, nato pa vrne nazaj v knjigobežnico.

Prizadevamo si razvijati bralno kulturo tudi med zaposlenimi. Na delovnem mestu je na voljo kakovostna leposlovna in strokovna literatura iz raznovrstnih področij (kurikulum, pedagogika, psihologija, vzgoja, ipd.).

Otroci v knjižnici berejo
Lutkovna predstava

Ples v krogu