Vpis

Prednostni vrstni red

Spoštovani starši,
v času rednega vpisa, od 27. 2. do 10. 3. 2023 se je v Vrtec Škofja Loka vpisalo 351 otrok. Vse vloge je obravnavala Komisija za sprejem otrok v vrtec in določila prednostni vrstni red glede na število točk po posameznih kriterijih. Vrtec o sprejemu otrok odloča v skladu s prednostnim vrstnim redom, glede na število prostih mest v posameznih oddelkih, enotah in programih. Z organizacijo oddelkov smo se potrudili, da lahko vključimo čim več novincev, 16 otrok pa je trenutno vključenih na čakalni seznam.

VSE STARŠE SPREJETIH OTROK, KI STE SE ODLOČILI, DA SVOJEGA OTROKA LETOS NE BOSTE VKLJUČILI V NAŠ VRTEC, PROSIMO, DA NAM TO ČIM PREJ PISNO SPOROČITE (po pošti na naslov Vrtec Škofja Loka, Partizanska cesta 1e, 4220 Škofja Loka ali na elektronski naslov melisa.tos@vrtec-skofjaloka.si)
S tem boste izkazali odgovornost in solidarnost s starši otrok, vključenih na čakalni seznam, ki prav tako potrebujejo varstvo za svojega otroka.

Na čakalni seznam so uvrščeni otroci, vpisani v času rednega vpisa za šolsko leto 2023/2024 (27.2. do 10. 3. 2023), ki imajo prednost pri sprejemu v vrtec. Vloge, oddane po rednem roku, so uvrščene na čakalni seznam vpisnic po rednem roku. V primeru zadostnega števila prostih mest bo vloge obravnavala komisija za sprejem in oblikovala nov prednostni vrstni red.

Vsem staršem se zahvaljujemo za izkazano zaupanje ob vpisu otrok v Vrtec Škofja Loka!