Jedilnik

Jedilnik za tekoči mesec

Jedilnik se zaradi objektivnih razlogov lahko spremeni.

Zdrava, uravnotežena, pestra in varovalna prehrana v otroštvu je eden izmed najpomembnejših dejavnikov zdravja, ki v obdobju rasti še posebno vpliva na otrokov telesni in duševni razvoj ter oblikovanje imunskega sistema.

V tem obdobju je še kako pomembno, da otrok pokrije hranilne in energijske potrebe ter spoznava pestrost okusov, vonjev, barv in tekstur, ki jo nudijo raznovrstna živila. Zdrave prehranjevalne navade, ki jih otroci pridobijo v zgodnjem otroštvu, vplivajo na izbiro živil in način prehranjevanja tudi v kasnejšem življenjskem obdobju in so dobra popotnica za kakovosten življenjski slog tudi v odrasli dobi. Nasprotno pa nepravilna, enolična prehrana lahko pomeni dejavnik tveganja za zdravje. Otrok sam ne ve, kaj je zdravo in kaj ne, zato je naša dolžnost in odgovornost, da ga to naučimo.

Z režimom obrokov v vrtcu pokrivamo 70% energijskih in bioloških potreb otrok. Ob uvajanju najmlajšim nudimo možnost izbire, predvsem pri zajtrku, saj se na nove okuse in različne konsistence hrane postopoma privajajo. Poleg upoštevanja smernic zdravega prehranjevanja skušamo v okviru le teh izbiro jedi čim bolj približati željam otrok. Pri načrtovanju prehrane upoštevamo tudi druge vidike, kot so ekologija, ostanki hrane, lokalno okolje, spoznavanje slovenskih tradicionalnih jedi in še mnogo drugih dejavnikov, ki zagotavljajo kakovostno prehrano in spoštljiv odnos do hrane, okolja in kulturne dediščine.

Jedi pripravljamo iz kakovostnih osnovnih živil, izdelke pa glede na njihovo sestavo skrbno izbiramo. Izbiramo živila z veliko hranilno vrednostjo in se izogibamo energijsko gosti hrani, ki vsebuje veliko nekakovostnih maščob in sladkorja in je revna s hranili. Otrokom ponujamo veliko zelenjave in sadja. Občasne sladice vedno pripravljamo v naših kuhinjah, z manj sladkorja. Pozorni smo na vnos soli, sladkorja, izbiramo kakovostne maščobe in dajemo prednost zdravju prijaznejšim tehnološkim postopkom priprave živil. Pri pripravi jedi uporabljamo le naravne začimbe in ne uporabljamo nobenih umetnih dodatkov za izboljšanje okusa. V okviru zakonskih možnosti vključujemo čim več lokalnih, ekoloških in integriranih živil. Nekatera živila dobivamo neposredno s kmetij. Otroke spodbujamo k zaužitju zadostne količine tekočine; neslajenega čaja, naravne limonade, predvsem pa jih dnevno navajamo na pitje neustekleničene vode.

V vrtcu seveda dajemo velik poudarek tudi kulturi prehranjevanja in odnosu do hrane. S HACCP sistemom zagotavljamo varno, zdravstveno neoporečno hrano in smo pod stalnim nadzorom Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano ter rednim inšpekcijskim nadzorom Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Prinašanje hrane v vrtec

Dolgoletna praksa v vrtcu je, da rojstne dni ne praznujemo s prinašanjem hrane v vrtec, saj lahko rizična živila ob nepravilnem ravnanju z njimi pomenijo tveganje za zagotavljanje varne hrane. Poleg tega ima prinašanje hrane lahko vpliv na zavračanje rednih obrokov hrane, zaplete pri otrocih z dietno prehrano in povečevanje socialnih razlik. Rojstne dni tako obeležimo na druge načine