Druge oblike sodelovanja

Sodelovanje s starši

Pogovorne ure
Strokovni delavci bodo opravili 9 pogovornih ur. Potekale bodo vsak drugi torek v mesecu, razen septembra, julija in avgusta.

Pogovorne ure bodo potekale po dogovoru, v popoldanskem času, v naslednjih terminih:

 1. oktober 2021
 2. november 2021
 3. december 2021
 4. januar 2022
 5. februar 2022
 6. marec 2022
 7. april 2022
 8. maj 2022
 9. junij 2022

Namen in cilji sodelovanja s starši:

 1. Z enotnimi vzgojnimi pristopi in prepletenostjo družinskih in družbenih vplivov zagotoviti uspešno vzgojno delo in razvoj otrok.
 2. Z druženjem staršev – otrok in pedagoških delavk oblikovati enotna stališča pri vzgoji otrok.
 3. S skupnim načrtovanjem in sodelovanjem v aktivnostih ustvarjati enotnost vzgojnih vplivov in odnos, ki zbližuje dom in vrtec.
 4. Prispevati k demokratizaciji in humanizaciji odnosov med starši in vzgojiteljicami v odnosih do otrok.

Oblike sodelovanja s starši:

 • ob vstopu v vrtec staršem omogočimo in od njih pričakujemo, da sodelujejo pri postopnem uvajanju otroka v vrtec;
 • vsakodnevno izmenjujemo informacije;
 • po dogovoru z vzgojiteljico, starši in stari starši sodelujejo pri izvajanju programa vrtca;
 • starše vabimo in pričakujemo njihovo udeležbo na govorilnih urah, roditeljskih sestankih;
 • organiziramo izobraževanje za starše: predavanja in pogovori s strokovnjaki;
 • skrbimo za druge oblike druženja: praznovanja, ustvarjalne delavnice, izleti;
 • pripravljamo informacije in obvestila v kotičkih za starše;
 • druge oblike sodelovanja.
Roditeljski sestanki
1. roditeljski sestanek oddelkaod 13. do 24. septembra 2021
2. roditeljski sestanek oddelkaod 30. maja do 3. junija 2022
Skupni roditeljski sestanek za starše bodočih prvošolcev11. november 2021
Uvodni roditeljski sestanek za
vse novo sprejete otroke
16. junij 2022
Srečanja s starši
Skupno srečanje s starši in otroki v enoti tekom celotnega leta

Skip to content