Druge oblike sodelovanja

Sodelovanje s starši

Pogovorne ure
Strokovni delavci bodo opravili 9 pogovornih ur. Potekale bodo vsak drugi torek v mesecu, razen septembra, julija in avgusta.

Pogovorne ure bodo potekale po dogovoru, v popoldanskem času, v naslednjih terminih:

 • 11. oktober 2022;
 • 8. november 2022;
 • 13. december 2022;
 • 10. januar 2023;
 • 14. februar 2023;
 • 14. marec 2023;
 • 11. april 2023;
 • 9. maj 2023;
 • 6. junij 2023.

Namen in cilji sodelovanja s starši:

 • Z enotnimi vzgojnimi pristopi in prepletenostjo družinskih in družbenih vplivov zagotoviti uspešno vzgojno delo in razvoj otrok.
 • Z druženjem staršev – otrok in pedagoških delavk oblikovati enotna stališča pri vzgoji otrok.
 • S skupnim načrtovanjem in sodelovanjem v aktivnostih ustvarjati enotnost vzgojnih vplivov in odnos, ki zbližuje dom in vrtec.
 • Prispevati k demokratizaciji in humanizaciji odnosov med starši in vzgojiteljicami v odnosih do otrok.

Oblike sodelovanja s starši:

 • ob vstopu v vrtec staršem omogočimo in od njih pričakujemo, da sodelujejo pri postopnem uvajanju otroka v vrtec;
 • vsakodnevno izmenjujemo informacije;
 • po dogovoru z vzgojiteljico, starši in stari starši sodelujejo pri izvajanju programa vrtca;
 • starše vabimo in pričakujemo njihovo udeležbo na govorilnih urah, roditeljskih sestankih;
 • organiziramo izobraževanje za starše: predavanja in pogovori s strokovnjaki;
 • skrbimo za druge oblike druženja: praznovanja, ustvarjalne delavnice, izleti;
 • pripravljamo informacije in obvestila v kotičkih za starše;
 • druge oblike sodelovanja.
Roditeljski sestanki
1. roditeljski sestanek oddelkaod 12. do 23. septembra 2022
2. roditeljski sestanek oddelkaod 5. do 16. junija 2023
Skupni roditeljski sestanek za starše bodočih prvošolcev10. november 2022
Skupni uvodni roditeljski sestanek za vse novo sprejete otroke8. junij 2023
Srečanja s starši
Skupno srečanje s starši in otroki v enoti tekom celotnega leta

Skip to content