GALERIJA IZDELKOV PROJEKTA TRAJNOSTNA MOBILNOST

Kontakt

Svetovalna služba

OBRAZCI

vrtiljak dogodkov

VPIS ZA Š OLSKO LETO 2021/22

Spoštovani starši,

v času rednega vpisa, od 1. do 12. marca 2021 se je v Vrtec Š kofja Loka vpisalo 366 otrok. Vse vloge je obravnavala Komisija za sprejem otrok v vrtec in določila prednostni vrstni red glede na število točk po posameznih kriterijih. Vrtec o sprejemu otrok odloča v skladu s prednostnim vrstnim redom, glede na število prostih mest v posameznih oddelkih, enotah in programih. Z organizacijo oddelkov smo se potrudili, da lahko vključimo čim več novincev, 112 otrok pa je trenutno vključenih na čakalni seznam. Glede na pretekla leta pričakujemo, da bomo na podlagi odpovedi, otroke sprejemali tudi naknadno.

VSE STARŠ E SPREJETIH OTROK, KI STE SE ODLOČILI, DA SVOJEGA OTROKA LETOS NE BOSTE VKLJUČILI V NAŠ  VRTEC, PROSIMO, DA NAM TO ČIM PREJ PISNO SPOROČITE (po pošti na naslov Vrtec Š kofja Loka, Partizanska cesta 1e, 4220 Š kofja Loka ali na elektronski naslov melisa.tos@vrtec-skofjaloka.si)
S tem boste izkazali odgovornost in solidarnost s starši otrok, vključenih na čakalni seznam, ki prav tako potrebujejo varstvo za svojega otroka.

Na čakalni seznam so uvrščeni otroci, vpisani v času rednega vpisa za šolsko leto 2021/2022 (1. 3. do 12. 3. 2021), ki imajo prednost pri sprejemu v vrtec. Vloge, oddane po rednem roku, so uvrščene na čakalni seznam vpisnic po rednem roku. V primeru zadostnega števila prostih mest bo vloge obravnavala komisija za sprejem in oblikovala nov prednostni vrstni red.

Vsem staršem se zahvaljujemo za izkazano zaupanje ob vpisu otrok v Vrtec Š kofja Loka!

DEJAVNOSTI

Course
Prednostne naloge
V letošnjem šolskem letu bomo prednostne naloge povezali z otrokom v središču, medsebojnimi odnosi in umetnostjo.
Course
Eko vrtec
Vrtec Škofja Loka je s podpisom Eko listine v letu 2012 izpolnil vse zahteve za pridobitev certifikata in nosilca zelene zastave, ki jo podeli Evropsko združenje za okoljsko izobraževanje – FEE.
Course
Projekt Objem
V projektu OBJEM povezovanje na področju bralne pismenosti in razvoja slovenščine poteka s sodelovanjem in izmenjavo znanja in izkušenj.

VIZIJA VRTCA

»Vrtec je hiša igrivih otrok, zadovoljnih staršev in prostor kjer si strokovnost in profesionalnost podajata roki.«

NAŠE ŠTEVILKE

0
Zaposlenih
0
Otrok
0
Enot
0
Oddelkov
Velikost fonta