VPIS V VRTEC

INFORMACIJE O VPISU ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021

V času rednega vpisa, od 2. do 6. marca 2020 se je v Vrtec Škofja Loka skupno vpisalo 329 otrok. Vse vloge bo obravnavala komisija za sprejem otrok v vrtec in določila prednostni vrstni red glede na število točk po posameznih kriterijih.

Število vpisanih otrok glede na leto rojstva prikazuje spodnja tabela:

Letnik rojstva Število vpisanih
2014 1
2015 7
2016 10
2017 60
2018 81
2019 160
2020 10
Skupaj 329

Vrtec vloge za vpis sprejema vse leto, vendar vloge, oddane po rednem roku oz. po 6. 3. 2020, obravnava le v primeru, ko so v vrtcu prosta mesta in so vključeni vsi otroci, ki so bili vpisani v rednem roku vpisa.

DEJAVNOSTI

Course
Prednostne naloge
Prednostno nalogo v okviru spoznavanja skrivnostnega gozda bomo nadaljevali in v letošnjem letu nadgradili s spoznavanjem biotske raznovrstnosti.
Course
Eko vrtec
Vrtec Škofja Loka je s podpisom Eko listine v letu 2012 izpolnil vse zahteve za pridobitev certifikata in nosilca zelene zastave, ki jo podeli Evropsko združenje za okoljsko izobraževanje – FEE.
Course
Etika in vrednote
Program Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju temelji na prepričanju, da je eno najpomembnejših poslanstev vzgoje in izobraževanja skrb za etično in s temeljnimi vrednotami usklajeno ravnanje v vrtcih in šolah.

VIZIJA VRTCA

»Vrtec je hiša igrivih otrok, zadovoljnih staršev in prostor kjer si strokovnost in profesionalnost podajata roki.«

NAŠE ŠTEVILKE

0
Zaposlenih
0
Otrok
0
Enot
0
Oddelkov
KONTAKT

Partizanska cesta 1e, 4220 Škofja Loka