Kolesarčki

Program »Kolesarčki« je program prometne vzgoje za najmlajše, katerega namen je, da otroke preko igre in na neprisiljen način učimo, kako se vesti v prometnem okolju, da bodo postali bolj previdni in vestni udeleženci v prometu.

Skozi igro vlog voznikov in pešcev otroci poglabljajo znanje in izkušnje o pravilnem in varnem obnašanju na cesti. Postavljeni so v vlogo voznika štirikolesnika na nožni pogon in doživljajo dogodke kot jih opaža in zaznava voznik v pravem prometu. Prav tako so otroci postavljeni v vlogo pešca, ki mora pravilno prečkati prometno cestišče na poligonu. Pravilna vožnja na poligonu in pravilno prečkanje ceste sta za otroke svojevrsten izziv, ki ga premagujejo ob usmerjanju in pomoči zunanjih sodelavcev, inštruktorjev ter pedagoških delavcev iz vrtca.

Program organiziramo za otroke starejših skupin, v sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Škofja Loka, z izvajalci programa Jumicar – Kolesarčki d.o.o. in ob pomoči donatorjev.

Fantek z očali in čelado na štirikolesnem pogajalcu bele barve