InTrans / Iz vrtca v šolo

Projekt izvajamo v sodelovanju s Pedagoškim inštitutom in vrtčevsko svetovalno službo. Cilji projekta je:

  • promocija in izboljšava prakse, povezane s prehodom otrok iz vrtca v šolo ter naslavljanje sistemskih sprememb, ki omogočajo mehak prehod,
  • izboljšati počutje in učne priložnosti za otroke in njihove družine, še posebej za tiste, ki prihajajo iz ogroženih okolij.
    Namen je zagotoviti mehkejši prehod iz enega učnega okolja v drugega. V ta namen smo oblikovali »učno skupino« strokovnih delavcev iz različnih institucij (vrtec in osnovna šola) znotraj katere se povezujemo z namenom zagotavljanja kakovosti pedagoškega procesa. Gre za obliko srečevanja strokovnih delavcev vrtca in osnovne šole, ki je priložnost za medsebojno profesionalno podporo, kritično razmišljanje o svojem delu, podajanje konkretnih idej za podporo otrok pri razvoju in učenju, podajanje medsebojnih povratnih informacij in izmenjava primerov dobre prakse.
Skip to content