Iz vrtca v šolo

Namen je zagotoviti mehkejši prehod iz enega učnega okolja v drugega. V ta namen smo oblikovali »učno skupino« strokovnih delavcev iz različnih institucij (vrtec in osnovna šola) znotraj katere se povezujemo z namenom zagotavljanja kakovosti pedagoškega procesa. Gre za obliko srečevanja strokovnih delavcev vrtca in osnovne šole, ki je priložnost za medsebojno profesionalno podporo, kritično razmišljanje o svojem delu, podajanje konkretnih idej za podporo otrok pri razvoju in učenju, podajanje medsebojnih povratnih informacij in izmenjava primerov dobre prakse.

Vsebine potekajo v sodelovanju z OŠ v Občini Škofja Loka. Sodelujejo oddelki otrok, ki vrtec obiskujejo zadnje leto pred vstopom v šolo. Načrtujemo dve skupni srečanji otrok iz vrtca in iz OŠ s strokovnimi delavci, na nivoju posameznih oddelkov (medsebojni obiski, skupne delavnice,  izmenjava povabil na igrice, ipd.).