Enote vrtca

Biba

Podlubnik 1e, Škofja Loka
telefon 04/51-27-651
vrtec.biba@vrtec-skofjaloka.si

Enota Biba je umeščena v prijazno okolje pod vznožjem Lubnika. Na eni strani meji zelenica z naseljem Podlubnik, na drugi pa bližina enote Najdihojca.

Sestavljena je iz t.i. modularnih enot, v njej pa je prostora za osem oddelkov, od tega je pet oddelkov prvega starostnega obdobja (1-3) in trije oddelki drugega starostnega obdobja (3-5 let). V sredini enote je večji prostor, ki je namenjen gibalnim dejavnostim in prireditvam za otroke in starše. Igrišče je veliko in zasajeno z drevesi in grmovnicami, vsak oddelek pa ima tudi pokrito teraso. Otroci imajo veliko možnosti združevanja, raziskovanja in medsebojnega druženja. Skozi leto se oddelki med seboj povezujejo, sodelujejo in pripravljajo različne dejavnosti, ob različnih priložnostih pa se povezujejo tudi z oddelki iz enote Najdihojca.

Ciciban

Sveti Duh 11, Škofja Loka
telefon 04/51-32-378
vrtec-sl.ciciban@vrtec-skofjaloka.si

V enoti Ciciban poslujeta dva oddelka namenjena otrokom drugega starostnega obdobja, od 3 do 6 let.

Enota posluje v prostorih Kulturnega doma Ivana Cankarja v Krajevni skupnosti Sveti Duh. Okolje je podeželsko in ponuja veliko možnosti za sodelovanje in raziskovanje. Težišče vzgoje in izobraževanja je na ohranjanju ljudskih običajev, neposrednem opazovanju in učenju v naravnem okolju. Enota Ciciban posluje v nenamenskih prostorih, zato v to enoto vključujemo otroke stare nad tri leta. Ima opremljeno otroško igrišče, ki se nahaja v neposredni bližini vrtca, za sprehode pa se koristijo tudi neprometne poljske poti in igrišče, ki je v lasti KS Sveti Duh. V zimskem času za športno gibalne dejavnosti in različne nastope otrok, uporabimo tudi dvorano Kulturnega doma.

Najdihojca

Podlubnik 1 d, Škofja Loka
telefon 04/51-22-462
vrtec-sl.najdihojca@vrtec-skofjaloka.si

Enota Najdihojca se nahaja v neposredni bližini naselja Podlubnik in se ponaša z zavidljivimi zelenimi površinami, ki služijo predvsem brezskrbni igri in gibanju otrok.

Arhitekturno je razdeljena v pet atrijev, v katerih je prostora za 14 oddelkov. V letošnjem letu imamo štiri oddelke prvega starostnega obdobja (1-3 let) in deset oddelkov drugega starostnega obdobja (3-7 let). V bližini enote sta dve šoli in sicer Osnovna šola Ivana Groharja ter Osnovna šola Jela Janežiča in Športna dvorana na Podnu. Poleg tega je v neposredni bližini bogato izhodišče za varne gozdne poti, kamor se oddelki odpravijo na sprehod, raziskovanje ali le kratko sproščanje. Enota je prepoznavna po velikem in razgibanem igrišču.

Reteče

Oddelek Čira čara na Podružnični OŠ Reteče, Reteče 43
telefon 04/51-30-434
vrtec-sl.retece@guest.arnes.si

Oddelek posluje v Retečah v prostorih Podružnične šole.

Namenjen je otrokom drugega starostnega obdobja (od 3-6 let). Bogato naravno okolje ponuja mnogo lepih sprehodov in raziskovalnih dejavnosti, hkrati pa se utrjujejo pristne povezave z vaškim okoljem. Možnost igre na prostem imajo otroci na igrišču v neposredni bližini šole in na bolj oddaljenih sprehodih. Oddelek se povezuje za oddelki drugih enot Vrtca Škofja Loka. Med seboj se obiskujejo in pripravljajo različne dejavnosti, organizacijsko pa je oddelek povezan z enoto Pedenjped. V oddelek v Retečah so v večini vključeni otroci iz lokalnega okolja in tisti, ki se nameravajo šolati na isti šoli.

Bukovica

Bukovica 34, Selca
telefon 059/94-14-90
vrtec-sl.bukovica@vrtec-skofjaloka.si

Enota Bukovica se nahaja v središču vasi in posluje v prostorih bivše trgovine Kmetijske zadruge Škofja Loka.

V izrazito naravnem okolju imamo dva oddelka vrtca kombiniranega za otroke prvega in drugega starostnega obdobja (1-4) ter enega za otroke drugega starostnega obdobja (3-6). Dejavnost vrtca je aktivno vpeta v vaško središče, z bogato naravo in živahnim šolskim okoljem. Lokalno okolje ponuja veliko možnosti za raziskovanje neposredne okolice vrtca, obisk kmetij, opazovanja dela na polju, na travniku in v gozdu. Otroci se lahko zaigrajo na pokritih terasah ali na posebej urejenem vrtčevskem igrišču. Prednost enote je v neokrnjeni naravi in v različnih priložnostih, ki otroke povabijo k opazovanju in raziskovanju.

Kamnitnik

Partizanska cesta 1 e, Škofja Loka
telefon 04/29-27-093
vrtec-sl.kamnitnik@vrtec-skofjaloka.si

Enota Kamnitnik je umeščena v lepo zeleno, parkovno okolje pod Kamnitnikom. Zgrajena je v dveh etažah, po najsodobnejših trajnostnih gradbenih in energetskih standardih.

V enoti je šestnajst oddelkov. Imamo šest oddelkov prvega starostnega obdobja (1-3), osem oddelkov drugega starostnega obdobja (3-6) ter dva razvojna oddelka. Igralnice so prostorne, svetle in odprte. Prostornost nedvomno pozitivno vpliva na dinamiko v oddelkih, saj imajo otroci bistveno več prostora za raziskovanje in igro. Posebnost vrtca so zagotovo glasbena in likovna ustvarjalnica ter naravoslovno tehniška igralnica. S tem imamo edinstveno priložnost, da vsak otrok razvija in odkriva svoja močna področja ter ustvarjalnost. Ponosni smo tudi na lastno kuhinjo, v kateri pripravljamo obroke za vse otroke našega vrtca in vključujemo čim več hrane in živil iz lokalnega okolja. Pred vrtcem se razprostira ogromno zeleno in naravno igrišče, otroci pa imajo možnost gibanja tudi znotraj vrtca saj le-ta ponuja kar dva večnamenska prostora s plezalnimi stenami.

Pedenjped

Frankovo naselje 51 a, Škofja Loka
telefon 04/51-31-670
vrtec-sl.pedenjped@guest.arnes.si

Enota Pedenjped je v neposredni bližini stanovanjskega naselja in Osnovne šole Cvetka Golarja.

V bližini enote je tudi industrijska cona, železniška postaja in nakupovalno središče. Pred vrtcem je lepo in urejeno otroško igrišče, občasno pa otroci lahko koristijo tudi asfaltirano igrišče pred Športno dvorano Trata. V sredini vrtca je telovadnica, ki je opremljena s plezalno steno, ob večjih prireditvah pa se spremeni v večnamenski prostor. Oddelki med seboj veliko sodelujejo, še posebej v naravoslovju, dramski, glasbeni in gibalni dejavnosti. V enoti Pedenjped je deset oddelkov, od tega je en oddelek namenjen otrokom prvega starostnega obdobja (od 2-3 leta) in devet oddelkov otrokom drugega starostnega obdobja (od 3-6 let).

Rožle

Frankovo naselje 61, Škofja Loka
telefon 04/51-31-705
vrtec-sl.rozle@guest.arnes.si

V enoti Rožle sta 2 oddelka za otroke prvega starostnega obdobja (1-3 let).

Enota posluje v kletnem prostoru stanovanjskega objekta. Vhod v enoto je samostojen in bližina stanovalcev za poslovanje vrtca ni moteča. V neposredni okolici se razprostira čudovit park, ki je v času poletja odlično zatočišče pred vročino. Oba oddelka se med seboj povezujeta ob jutranjem sprejemu in oddaji otrok domov. Skupaj pa pripravljajo tudi različne dejavnosti, praznovanja in srečanja. Gibalne urice izvajajo v bližnji enoti Pedenjped, kjer imajo otroci možnost uporabe telovadnice, otroškega igrišča ter strokovne knjižnice.

Pod gradom

Kapucinski trg 2 (oddelek otrok 1-2)
Novi svet 18 (oddelek na OŠ Šk. Loka-Mesto)
telefon
: 08 20 08 756
vrtec-sl.podgradom@vrtec-skofjaloka.si

V enoti Pod gradom sta dva oddelka vrtca; od tega je eden namenjen najmlajšim otrokom prvega starostnega obdobja in en oddelek otrokom drugega starostnega obdobja.

Oddelek otrok 1-2 posluje na lokaciji Kapucinski trg 2, oddelek otrok 5-7 let pa posluje v prostorih Osnovne šole Škofja Loka-Mesto. Oba oddelka imata v neposredni bližini urejeni otroški igrišči, kjer potekajo dejavnosti na prostem.

Kamenček

Partizanska cesta 1 c, Škofja Loka
telefon
/
vrtec-sl.kamencek@vrtec-skofjaloka.si

V enoti se vzpostavljata dva oddelka prvega starostnega obdobja (1-2 leti). Prvo skupino otrok smo sprejeli v sredini oktobra 2023 (otroci so začasno nameščeni v enoti Kamnitnik); drugo bomo predvidoma začetek decembra 2023.

Enota je umeščena v parkovno okolje pod Kamnitnikom. V neposredni bližini je večja enota Kamnitnik, zato imajo otroci možnost koriščenja tamkajšnjega zunanjega igrišča in večnamenskih prostorov.