Turizem in vrtec

Turizem in vrtec je projekt, ki poteka v organizaciji Turistične zveze Slovenije v sodelovanju s Skupnostjo vrtcev Slovenije. Namenjen je otrokom, ki so stari tri leta in več. Sodelujejo lahko posamezni oddelki vrtca, glede na LDN oddelka.

Letošnja rdeča nit projekta je ŠPORTNA DOŽIVETJA BOGATIJO MLADINSKI TURIZEM. Športni turizem je posebna alternativna oblika turizma, ki turiste spodbuja k vadbi, treniranju ali sodelovanju v športnih igrah. Športni turizem lahko poimenujemo tudi kot turizem sprostitve ali rekreacije. Turizem in šport sta medsebojno povezana in se dopolnjujeta.

Projekt je namenjen otrokom, ki so stari tri leta in več. Bistveno je, da pri projektu otroci dejavno sodelujejo in raziskujejo. Vodilo nam je vprašanje: »Kaj bo otrok ob tem novega doživel, spoznal, naredil, pridobil?« Ob zaključku projekt predstavimo širši javnosti (prireditev v kraju, predstavitev v turističnem podjetju ali društvu, razstava za krajane, brošure, lokalne TV oddaje, spletne strani …) ali drugemu vrtcu v Sloveniji.

” Ko opazujemo otroka, postane popolnoma jasno, da se njegov um razvija s pomočjo gibanja.” M. Montessori

Reka kot vir vode