Poslovni čas

Vrtec Š kofja Loka je odprt vse dni v letu, razen ob sobotah, nedeljah in državnih praznikih. Programi vzgoje in izobraževanja v vrtcu so predvideni v trajanju največ devet ur dnevno in so zajeti v poslovnem času posameznih enot.

Uradne ure – uprava vrtca:

ponedeljek: od 9:00 – 15:00 ure

torek: od 9:00 – 15:00 ure

sreda: od 9:00 – 16:00 ure

četrtek: ni uradnih ur

petek: od 9:00 – 14:00 ure

odmor v času med 12:00 in 13:00 uro

 

Uradne ure – svetovalna delavka:

Kristina Kovačič – pedagoginja

torek: od 10:30 – 12:30 ure

sreda: od 14:00 – 16:00 ure

Melisa Toš – psihologinja

sreda: od 14:30 – 16:00 ure

četrtek: od 9:30 – 11:30 ure

 

Za pogovor izven uradnih ur se lahko dogovorite po telefonu ali preko e-pošte.

Poslovalni čas po enotah:

enota Biba                        od 5.30 do 16.30

enota Bukovica              od 5.30 do 16.00

enota Ciciban                  od 6.00 do 16.00

enota Kamnitnik           od 5.15 do 16.30

enota Najdihojca           od 5.15 do 16.45

enota Pedenjped           od 5.15 do 16.30

enota Rožle                      od 6.00 do 16.00

oddelek Reteče               od 6.30 do 15.30

Dežurstvo v času praznikov in poletnih počitnic

Med prazniki in poletnimi šolskimi počitnicami, ko je v vrtcu prisotno manjše število otrok, nekatere oddelke oz. enote zaradi lažje organizacije dela združimo v večje, dežurne enote. Enota Kamnitnik je dežurna enota za oddelke enot: Najdihojca, Biba, Bukovica in Kamnitnik. Enota Pedenjped je dežurna enota za oddelke enot: Pedenjped, Ciciban, Rožle in za oddelek v Retečah.

Čas dežurstva vsako leto načrtujemo v letnem delovnem načrtu vrtca in je pravočasno objavljen na vseh oglasnih deskah za starše.

Vzgojno-izobraževalno delo organiziramo glede na število prijav otrok, ki potrebujejo naše storitve, po predhodni pisni najavi staršev.

Velikost fonta