Poslovni čas

Vrtec Škofja Loka je odprt vse dni v letu, razen ob sobotah, nedeljah in državnih praznikih.
Programi vzgoje in izobraževanja v vrtcu so predvideni v trajanju največ devet ur dnevno in so zajeti v poslovnem času posameznih enot.

Uradne ure – uprava vrtca:

ponedeljek do sreda: od 9:00 – 15:00 ure

četrtek: ni uradnih ur

petek: od 9:00 – 14:00 ure

odmor v času med 12:00 in 13:00 uro

Uradne ure – svetovalno delo:

Urška Verbič – pedagoginja – sociologinja

torek: od 10:30 – 12:30 ure

sreda: od 14:00 – 15:00 ure

Melisa Toš – psihologinja

sreda: od 14:00 – 15:00 ure

četrtek: od 9:30 – 11:30 ure

Za pogovor izven uradnih ur se lahko dogovorite po telefonu ali preko e-pošte.

Poslovalni čas po enotah:

enota Biba od 5.00 do 16.15

enota Bukovica od 5.45 do 16.00

enota Ciciban od 6.00 do 16.00

enota Kamnitnik od 5.15 do 16.30

enota Kamenček od 6.00 do 16.00

enota Najdihojca od 5.15 do 16.45

enota Pedenjped od 5.15 do 16.15

enota Pod gradom od 6.30 do 15.30

enota Rožle od 6.15 do 15.30/16.00

oddelek Reteče od 6.30 do 15.30

Dežurstvo v času praznikov in poletnih počitnic


Med prazniki in poletnimi šolskimi počitnicami, ko je v vrtcu prisotno manjše število otrok, nekatere oddelke oz. enote zaradi lažje organizacije dela združimo v večje, dežurne enote. Običajno je dežurna enota Kamnitnik.

Med poletnimi šolskimi počitnicami je dežurstvo organizirano v štirih večjih enotah:

  • enota Biba za otroke enote Biba,
  • enota Kamnitnik za oddelke enot Ciciban, Kamenček in Kamnitnik.
  • enota Najdihojca za oddelke enot Najdihojca, Bukovica in Pod Gradom.
  • enota Pedenjped za oddelke enot Pedenjped, Rožle in za oddelek v Retečah.

Čas dežurstva vsako leto načrtujemo v letnem delovnem načrtu vrtca in je pravočasno objavljen na vseh oglasnih deskah za starše in na spletni strani.

Vzgojno-izobraževalno delo organiziramo glede na število prijav otrok, ki potrebujejo naše storitve, po predhodni prijavi staršev v sistemu We vrtec.