Informacije in gradiva

Spoštovani starši,
skozi empatičen dialog se bova trudili odgovoriti na vaša vprašanja ter vas podpreti pri razmisleku, kako v trenutni situaciji prisluhniti vašim potrebam ter potrebam naših najmlajših.

Svetovalni delavki Vrtca Škofja Loka sta:
MELISA TOŠ, mag. psihologije in URŠKA VERBIČ, univ. dipl. pedagoginja in sociologinja.

Svetovalni delavki lahko obiščete v času uradnih ur. Za srečanja izven uradnih ur se dogovorite po telefonu ali preko e-pošte.

Narisana punčka z rumenim krilom

Urška Verbič, pedagoginja – sociologinja:

Sedež: ENOTA NAJDIHOJCA, Podlubnik 1 d, Škofja Loka

tel.: 04/29-27-170 ali 031 248 904

e-pošta: urska.verbic@vrtec-skofjaloka.si

Poslovni čas za stranke:

Torek: od 10:30 – 12:30 ure

Sreda: od 14:00 – 15:00 ure

Melisa Toš – psihologinja

Sedež: ENOTA NAJDIHOJCA, Podlubnik 1 d, Škofja Loka

tel.: 04/51-27-650 ali 031 248 903

e-pošta: melisa.tos@vrtec-skofjaloka.si

Poslovni čas za stranke:

Sreda: od 14:00 – 15:00 ure

Četrtek: od 9:30 – 11:30 ure


Najpogostejše teme o katerih se lahko pogovorite s svetovalno delavko so:

  • Priprava in posvetovanje ob vključitvi otroka v vrtec, težave pri uvajanju v vrtec;
  • Posvetovanje o vzgoji in o otrokovem razvoju;
  • Posvetovanje ob vstopu v šolo, možnost odložitve šolanja;
  • Razumevanje in pomoč pri odpravljanju razvojnih, čustvenih in vedenjskih težav ter stisk (težave hranjenja, spanja, močenje, blatenje, nemirnost, agresivno vedenje,…);
  • Posvetovanje ob kritičnih situacijah v družini (rojstvo, ločitev, selitev, smrt, …);
  • Posvetovanje o možni pomoči otroku s težavami in motnjami v razvoju..

Svetovanje poteka na osnovi prostovoljnosti, skupnega dogovora, zaupnosti podatkov in v dobrobit otroka