Zdravstveno-higienski režim

Skrb za zdravje in odnos do zdravja otrokom nista prirojena, zato jim moramo odgovornost do zdravja privzgojiti že v zgodnjem otroštvu. Pri tem jim lahko najbolj pomagamo z lastnim zgledom, tako v domačem kot tudi vrtčevskem okolju. V vrtcu se trudimo otrokom zagotoviti čisto, varno in zdravo bivalno okolje.

V okviru zdravstveno-higienskega režima skrbimo za vzpostavljanje in nadzor nad izvajanjem zahtev, ki zagotavljajo varovanje zdravja otrok v notranjem in zunanjem okolju. V tem sklopu se prepletajo področja osebne higiene, higiena okolja in higiena živil, kar je stalnica življenja in dela v vrtcu. Z vzgojno-izobraževalnimi dejavnostmi, informiranjem in sodelovanjem tako vsi udeleženi prispevamo k oblikovanju načel zdravega življenjskega sloga ter ohranjanju in krepitvi zdravja. Ob izrednih stanjih, ko je potrebno, da se zdravje otrok zavaruje, vse udeležene seznanjamo z izvajanjem ustreznih preventivnih in korektivnih ukrepov.

Posebnosti ob sprejemu otroka v vrtec

Ob sprejemu otroka v vrtec je pomembno, da starši seznanite strokovne delavce z morebitnimi kroničnimi obolenji otroka. Zdravil v vrtcu ne dajemo, razen v primerih, ko je to nujno potrebno. V tem primeru starši oddate PISNO POOBLASTILO STARŠEV OZ. SKRBNIKOV O DAJANJU ZDRAVIL, s priloženimi navodili zdravnika.

OTROK NE SME V VRTEC, če

  • je imel v zadnjih 48 urah POVIŠANO TEMPERATURO ali DRISKO (2 ali večkrat dnevno odvajal tekoče blato) ali je BRUHAL;
  • ima IZPUŠČAJ z ali brez vročine (razen v primerih ne-infekcijskih izpuščajev, kot so npr. piki žuželk, alergijski izpuščaji);
  • ima UŠI otrok sme ponovno v vrtec takoj, ko je uspešno opravljeno razuševanje in na lasišču niso več prisotne uši ali gnide.
  • Pri drugih nalezljivih boleznih upoštevamo navodila zdravnika.

Pri drugih nalezljivih boleznih upoštevamo navodila zdravnika.

Vključitev otroka v vrtec po preboleli nalezljivi bolezni ali okužbi SMERNICE (vir:NIJZ).

Vrtec od staršev lahko zahteva IZJAVO STARŠEV O VRNITVI OTROKA PO PREBOLELI NALEZLJIVI BOLEZNI.


Nalezljive bolezni

Za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni v vrtcu je zelo pomembno, da starši takoj obvestite strokovne delavce o odsotnosti otroka zaradi bolezni. Le s skupnim sodelovanjem lahko obvladujemo širjenje nalezljivih bolezni.

Ob pojavu bolezni in ukrepih za preprečevanje širjenja vas obveščamo preko obvestil v e-igralnicah in na oglasnih deskah. Bolan otrok ne sodi v vrtec in potrebuje bližino staršev, nego in počitek. S počitkom omogočimo otroku hitrejšo ozdravitev in zmanjšamo možnost zapletov bolezni. Otroka po preboleli bolezni lahko pripeljete v vrtec, ko tako presodi zdravnik. Ob ponovni vključitvi mora biti dovolj zdrav, da je sposoben običajnih obremenitev v vrtcu in ne sme biti več kužen za okolico. Če otroka pripeljete v vrtec prezgodaj, se zaradi šibkosti težko udeležuje aktivnosti v skupini, prav tako pa obstaja večja verjetnost, da se bo hitreje ponovno okužil.

Če otrok zboli v vrtcu, strokovna delavka/delavec o tem takoj obvesti starše. Dolžnost staršev je, da čim prej pridete po obolelega otroka, da se zavaruje zdravje drugih otrok v skupini, bolnemu otroku pa omogoči ustrezna oskrba.

Skip to content