Dietna prehrana

Dietna prehrana je otroku zagotovljena na podlagi oddaje Potrdila o medicinsko indicirani dieti za otroka, z izpolnjenim Katalogom medicinsko indiciranih diet. Potrdilo izda izbrani zdravnik na primarni ravni ali specialist pediater. Če so bila poleg potrdila izdana tudi pisna navodila za izvajanje diete prosimo, da jih starši priložite k potrdilu.

Jedilnik otrok z dietno prehrano izhaja iz osnovnega jedilnika in prepovedane sestavine nadomešča z dovoljenimi sestavinami, ki so jim po hranilnem sestavu najbližje. V vrtcu imamo v povprečju 40-50 otrok z dietno prehrano. Vsako dieto obravnavamo individualno. Najpogostejše so prehranske omejitve glede uživanja mleka in mlečnih izdelkov (alergija na mleko, laktozna intoleranca), jajc, arašidov in oreščkov, redkeje pšenice, glutena in rib. Temelj zdravljenja je začasna ali trajna izločitev hrane, ki povzroča alergijske oz. intolerančne težave.

Dolžnosti staršev:

  • Ob ugotovljeni potrebi po dieti oddajo Potrdilo o medicinsko indicirani dieti za otroka, ki ga izda zdravnik skupaj z izdanimi pisnimi navodili za izvajanje diete (obrazec dobite pri zdravniku).
  • Sproti javljajo morebitne spremembe glede omejitev med izvajanjem diete ter v primeru začasno izdanega potrdila, tega obnovijo vsaj enkrat letno.
  • Kadar dieta ni več potrebna morajo to vrtcu sporočiti in oddati Potrdilo o ukinitvi medicinsko indicirane diete za otroka, ki ga izda zdravnik (obrazec dobite pri zdravniku).

Za zagotavljanje zdravja in ustreznega spremljanja zdravstvenega stanja otrok s prehranskimi omejitvami je bistveno, da veljajo enaka pravila glede prehranskih omejitev v vseh okoljih, torej v vrtcu, doma, pri sorodnikih, obiskih …


Označevanje alergenov v živilih

Na osnovi Uredbe (EU) št. 1169/2011 o zagotavljanju informacij potrošnikom in Uredbe o izvajanju uredbe (EU) o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom (Ur.l. RS, št. 6/14) Vrtec Škofja Loka informira javnost o zagotavljanju varnosti živil glede prisotnosti alergenov v živilih in jedeh, ki se uporabljajo v vrtčevski prehrani.

Jedi na jedilniku Vrtca Škofja Loka vsebujejo zakonsko regulirane snovi ali proizvode, ki povzročajo alergije ali preobčutljivosti (t.i. alergene). Prisotnost alergenov je razvidna v jedilniku z alergeni. Dodatne informacije o posameznih alergenih v posameznih jedeh lahko dobite pri organizatorki prehrane in zdravstveno hig. režima.

Jedilnik je za vse otroke, ki nimajo prehranskih omejitev, enak. Otrokom in zaposlenim s prehranskimi omejitvami (alergije oz. preobčutljivosti na določeno hrano) na osnovi zdravniškega potrdila pripravljamo individualne dietne obroke z ustrezno zamenjavo živil oz. sestavin živil, ki ne vsebujejo prepovedan-ih alergen-ov, v skladu z internimi navodili.

V skladu z uredbami in okrožnico Ministrstva za kmetijstvo in okolje v Vrtcu Škofja Loka informacije o alergenih v zgoraj navedeni obliki zagotavljamo na mestu, kjer je širše predstavljena ponudba jedi (jedilnik), to je na spletni strani vrtca.