Informacije

Vrtec Škofja Loka vloge za vpis otroka sprejema preko celega leta. Otroke sprejemamo v primeru, da so na razpolago ustrezna prosta mesta.

V nasprotnem primeru se vodi evidenca čakajočih na vstop, glede na število točk (Kriteriji zastavljeni v Pravilniku o sprejemu otrok v Vrtec Škofja Loka, Ur. L. RS, št. 14/11) in letnik rojstva otroka.

Enkrat letno vrtec razpiše redni vpis z možnostjo vstopa 1. septembra v tekočem letu. Prednost pri vstopu v vrtec s 1. 9. imajo tisti, ki so vpisnico oddali v razpisanem roku. V vrtec sprejemamo otroke, ki s 1. 9. dopolnijo enajst mesecev oz. po zaključku dopusta za varstvo in nego otroka matere oz. očeta.


Vpis za šolsko leto 2022/2023

Vabimo vas k vpisu otrok v naslednje programe:
dnevni program v trajanju od 6 do 9 ur (za otroke stare od 11 mesecev do 6 let)
prilagojen program za otroke s posebnimi potrebami.
Vpis bo v Vrtcu Škofja Loka potekal od 28. 2. do 11. 3. 2022. V času vpisa bomo vpisnice sprejemali po pošti, elektronski pošti na e-naslova svetovalnih delavk in v poštnih nabiralnikih pred enotama Kamnitnik, Partizanska cesta 1e ter Najdihojca, Podlubnik 1d.

Za vse dodatne informacije in pomoč pri vpisu bosta svetovalni delavki Tina Križaj in Urška Verbič dosegljivi po telefonu in elektronski pošti v naslednjih terminih:


ponedeljek28.2. in 7.3. 8.00 – 12.00 in 13.00 – 15.00
torek1.3. in 8.3. 8.00 – 12.00 in 13.00 – 15.00
sreda 2.3. in 9.3. 8.00 – 12.00 in 13.00 – 16.00
četrtek3.3. in 10.3. 8.00 – 12.00 in 13.00 – 15.00
petek4.3. in 11.3. 8.00 – 12.00

Svetovalni delavki lahko kontaktirate na telefonske številke 04 512 76 50 in 031 248 903 (Tina Križaj) ter 04 292 71 70 in 031 248 904 (Urška Verbič) ter po elektronski pošti tina.krizaj@vrtec-skofjaloka.si in urska.verbic@vrtec-skofjaloka.si.

Možnost vključitve otrok je z novim šolskim letom, torej od 1. 9. 2022 dalje.

Otrok, ki so že vključeni v vrtec, ni potrebno ponovno vpisati.

Vloge, ki so na čakalnem seznamu, za novo šolsko leto niso več veljavne, zato vas ponovno vabimo k vpisu.

V kolikor ima vaš otrok s strani zdravnika predpisano dieto, je potrebno priložiti tudi izpolnjen obrazec za dietno prehrano.

Vpisnica bo v zadnjem tednu februarja dostopna na spletni strani vrtca vrtec-skofjaloka.si, v času vpisa jo lahko dobite tudi pred enotama Kamnitnik in Najdihojca.

VLJUDNO VABLJENI!

Več informacij

V primeru, da želite otroka, ki je že vključen v vrtec Škofja Loka, premestiti v drugo enoto, morate najkasneje do 11. 3. 2022 oddati pisno vlogo za premestitev. Obrazce lahko oddate v enoti, kjer imate že vključenega otroka. Možnost premestitev otrok v druge enote bo z novim šolskim letom. Vloge za premestitev bodo pozitivno rešene le, če nam bo to dopuščala organizacija oddelkov za novo šolsko leto. Starši boste o možnosti pravočasno pisno obveščeni.

Najkasneje na individualnem pogovoru s strokovnima delavkama (konec avgusta) je potrebno oddati zdravniško potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka in opravljenih cepljenjih.

V skladu z 51. a členom Zakona o nalezljivih boleznih mora biti iz zdravniškega potrdila pediatra razvidno ali je bil otrok cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam oziroma ali zaradi medicinskih razlogov ni bil cepljen in za to obstaja odločba o opustitvi cepljenja.
V vrtec se lahko vključi tudi otrok, ki je v postopku pridobitve odločbe o opustitvi cepljenja in zanj se pogoji za vključitev preverjajo ob vključitvi v naslednjem šolskem letu.

V primeru, da otroka želite iz vrtca izpisati, morate to storiti petnajst dni pred želenim izstopom, na posebnem obrazcu: izpisnica za tekoče leto 2022.

Starši, katerih otroci gredo z novim šolskim letom v šolo morate ravno tako oddati izpisnico.

Otroke tekom šolskega leta sprejemamo v primeru prostih mest.


Koristne povezave:


Kriteriji za vpis

KriterijŠtevilo točk
1. Starši ali eden od staršev ima skupaj z otrokom stalno prebivališče na območju Občine Škofja Loka.30
2. Oba starša sta zaposlena.
V primeru enostarševske družine je zaposlen eden od staršev, ki živi skupaj z otrokom.
15
3.  Eden od staršev je zaposlen, drugi pa je:
-dijak ali študent,
-aktivni iskalec zaposlitve,
-ali uveljavlja pravico do materinskega dopusta oz. starševskega dopusta in ob tem ni zaposlen.
V primeru enostarševske družine je eden od staršev, ki živi skupaj z otrokom, dijak ali študent, aktivni iskalec zaposlitve ali uveljavlja pravico do materinskega dopusta oz. starševskega dopusta.
10
4.  Drugi socialni ali zdravstveni razlogi, po presoji komisije (primer: dlje trajajoča bolezen ali invalidnost v družini, posebne socialne razmere). Starši dokazujejo razloge s potrdili ustreznih institucij.10
5.  Otrok je v času vpisa uvrščen na čakalni seznam za sprejem v vrtec, v primeru, da je bil:
– vpisan v rednem roku vpisa marca 2021 in v vrtec ni bil sprejet;
– vpisan tekom šolskega leta in na dan 1. 9. 2021 ni izpolnil starostnega pogoja za vstop v vrtec
(8 točk se ne dodeli v primeru, da so starši že ponujeno prosto mesto zavrnili).
8
6.  Sprejem dvojčkov, trojčkov ali več hkrati rojenih otrok.5
7.  Družina ima več vzdrževanih otrok:
4 otroci ali več
3 otroci
2 otroka
6
5
4
8. Zadnje leto pred vstopom v šolo ali odložitev vstopa v šolo.5
Skip to content