Predavanja za starše

Program sodelovanja s starši v vrtcu nudi raznolike oblike sodelovanja preko katerih se lahko vključite v proces soustvarjanja. V vrtcu si prizadevamo za dobro sodelovanje s starši na različne načine in načrtujemo izpeljavo izobraževanj in “šole za starše” glede na aktualne potrebe in želje staršev.

Termin izobraževanja za starše:

  • četrtek, 27. 10. 2022, ob 17.00 Rane ekrana.

V letošnjem šolskem letu bomo v okviru šole za starše izvedli tri srečanja, ki bodo potekala v sodelovanju z Mestno ZPM Ljubljana. Naslovi in termini srečanj Šole za starše:

  • četrtek, 24. 11. 2022 – Starši smo otrokovo/otrokom ogledalo – vzgoja z zgledom.
  • četrtek, 16. 3. 2023 – Spodbujanje otrokove samostojnosti in privzdigovanje delovnih navad.
  • četrtek, 13. 4. 2023 –  Živeti z otrokom in ne za otroka – vzgoja za sodelovanje.