Predavanja za starše

Program sodelovanja s starši v vrtcu nudi raznolike oblike sodelovanja preko katerih se lahko vključite v proces soustvarjanja. V vrtcu si prizadevamo za dobro sodelovanje s starši na različne načine in načrtujemo izpeljavo izobraževanj in “šole za starše” glede na aktualne potrebe in želje staršev.

Termini izobraževanj za starše:

  • 26. 9. 2023, ob 18.00 – Zakaj in kako brati malčku in otroku (spletna oblika, dr. Ljubica Marjanovič Umek)
  • 23. 4. 2024, ob 17.00 – Družinska kultura uporabe nove tehnologije (Miha Kramli).