Zdravstveno higienski režim

Skrb za zdravje in odnos do zdravja otrokom nista prirojena, zato jim moramo odgovornost do zdravja privzgojiti že v zgodnjem otroštvu. Pri tem jim lahko najbolj pomagamo z lastnim zgledom, tako v domačem kot vrtčevskem okolju. V vrtcu se trudimo otrokom zagotoviti čisto, varno in zdravo bivalno okolje.

V okviru zdravstveno higienskega režima skrbimo za vzpostavljanje in nadzor nad izvajanjem zahtev, ki zagotavljajo varovanje zdravja otrok v notranjem in zunanjem okolju. V tem sklopu se prepletajo področja osebne higiene, higiena okolja in higiena živil, kar je stalnica življenja in dela v vrtcu. Z vzgojno izobraževalnimi dejavnostmi, informiranjem in sodelovanjem tako vsi udeleženi prispevamo k oblikovanju načel zdravega življenjskega stila, ohranjanju in krepitvi zdravja. Ob izrednih stanjih, ko je potrebno, da se zdravje otrok zavaruje, vse udeležene seznanjamo z izvajanjem ustreznih preventivnih in korektivnih ukrepov.

Ob sprejemu otroka v vrtec je pomembno, da starši seznanite strokovne delavce z morebitnimi kroničnimi obolenji otroka in navodili zdravnika. Zdravil v vrtcu ne dajemo, razen v primerih, ko je to nujno potrebno in obstaja pisno pooblastilo staršev oz. skrbnikov o dajanju zdravil, s soglasjem in navodilom zdravnika.

OTROK NE SME V VRTEC, če:

  • je imel v zadnjih 48 urah POVIŠANO TEMPERATURO ali DRISKO (2 ali večkrat dnevno odvajal tekoče blato) ali je BRUHAL,
  • ima IZPUŠČAJ z ali brez vročine (razen v primerih neinfekcijskih izpuščajev, kot so npr. piki žuželk, alergijski izpuščaji …),
  • ima UŠI ali GARJE – otrok sme ponovno v vrtec takoj, ko je uspešno opravljeno razuševanje ali uspešno izveden postopek zdravljenja garij.

Pri drugih nalezljivih boleznih upoštevamo navodila zdravnika.

Starši ste tisti, ki najprej prepoznate bolezen pri otroku (vročina, bruhanje, driska, gnojen izcedek iz noska s kihanjem in kašljanjem, gnojne oči, uši, gliste …).  Starši imate pravico in dolžnost, da bolnega otroka negujete doma. Vsakdo ima pravico do varstva pred nalezljivimi boleznimi … ter dolžnost varovati svoje zdravje in zdravje drugih pred temi boleznimi (ZNB, Ur.L.RS 33/06).

Vključitev otroka v vrtec /šolo po preboleli nalezljivi bolezni ali okužbi – smernice

O vrnitvi otroka v vrtec presodi njegov izbrani zdravnik. Dokler izdajanje zdravniških potrdil ni sistemsko urejeno, velja ustna izjava staršev kot naročilo zdravnika. Vrtec od staršev lahko zahteva pisno izjavo staršev o  vrnitvi otroka v vrtec po preboleli bolezni oz. poškodbi.

Nalezljive bolezni

Za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni v vrtcu je zelo pomembno, da starši takoj obvestite strokovne delavce o odsotnosti otroka zaradi bolezni. Le s skupnim sodelovanjem lahko obvladujemo širjenje nalezljivih bolezni.

Ob pojavu bolezni in ukrepih za preprečevanje širjenja vas obveščamo preko obvestil na oglasnih deskah. Bolan otrok ne sodi v vrtec in potrebuje  bližino staršev, nego in počitek. S počitkom omogočimo otroku hitrejšo ozdravitev in zmanjšamo  možnost zapletov bolezni. Otroka po preboleli bolezni lahko pripeljete v vrtec, ko tako presodi zdravnik. Ob ponovni vključitvi mora biti dovolj zdrav, da je sposoben običajnih obremenitev v vrtcu in ne sme biti več kužen za okolico. Če otroka pripeljete v vrtec prezgodaj , se zaradi šibkosti težko udeležuje aktivnosti v skupini, prav tako pa obstaja večja verjetnost, da se bo hitreje ponovno okužil.

Če otrok zboli v vrtcu, ga ne izoliramo, saj je praviloma kužen že nekaj dni pred izbruhom bolezni. Strokovna delavka/delavec takoj obvesti starše, da je otrok zbolel, starši pa čim prej pridite po obolelega otroka, da se zavaruje zdravje drugih otrok v skupini, bolnemu otroku pa omogoči ustrezna oskrba.

Starši lahko pomembno prispevate k zmanjšanju tveganja za širjenje okužb s tem, da upoštevate spodnja priporočila (Vir: Preprečujmo širjenje nalezljivih bolezni – priporočila za starše, NIJZ, četrta dopol. izdaja 2014).

Brošure, aktualna obvestila in prispevki

Higienska priporočila za vrtce v času epidemije COVID-19

Higienska priporočila NIJZ

 

 

Preventivni ukrepi za preprečevanje okužbe s koronavirusom:

https://vrtec-skofjaloka.si/wp-content/uploads/2020/02/Preventivni-ukrepi-za-preprečevanje-nalezljivih-bolezni-2.docx

 

Naglavne uši:

Inštitut za varovanje zdravja – zloženka

Inštitut za varovanje zdravja – več informacij

Farmacevtov nasvet

 

Ostalo:

Bronhiolitis – informacije, UKC Ljubljana

Kapljične okužbe – interno obvestilo

Pravilno umivanje rok – slikovno navodilo

Gripa – zloženka NIJZ

Podančica in navadna glista – NIJZ