Spoštovani starši,

Ustrezna prehrana in prehranske navade v otroštvu so še kako pomembna popotnica za otrokov telesni in duševni razvoj. Pri tem pa žal velikokrat naletimo na težave, za katere je prav, da jih prepoznamo, razumemo in se nanje ustrezno odzovemo. Na to temo smo za vas pripravili predavanje

PREHRANA PREDŠ OLSKEGA OTROKA,

ki bo v sredo, 25. 1. 2017 ob 17.00 uri,

v večnamenskem prostoru enote Najdihojca, Podlubnik 1d.

Predavanje bo predvidoma trajalo uro in pol. Izvajalki predavanja sta:

Barbara Kožuh, dipl. ing. živ. teh., organizatorka prehrane v Vrtcu Š kofja Loka, ki bo predstavila smernice zdrave prehrane v predšolskem obdobju.
Andreja Demšar, univ. dipl. psih., svetovalna delavka, ki bo predstavila najpogostejše motnje hranjenja v predšolskem obdobju in kako otroku pri tem pomagati.

Za lažjo organizacijo srečanja, vas prosimo, da udeležbo najavite do ponedeljka, 23. 1. preko spletne ankete. Hvala!

Veselimo se srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo.

Ravnateljica:
Janja Bogataj