V letošnji Š oli za starše želimo poudariti pomen zgodnjega razvoja v predšolskem obdobju, ki se kasneje odraža na številnih področjih v življenju posameznika. Kako razvijamo otrokova močna področja? Kako prepoznamo ali preprečimo morebitne težave? Ali dovolj dobro opazujemo, razumemo in poznamo svojega otroka?

 

Vabimo vas na tri predavanja šole za starše, ki bodo potekala ob 18. uri
v večnamenskem prostoru enote Najdihojca, Podlubnik 1d, v naslednjih terminih:

 

Torek, 10. oktober 2017
ZDRAV MOTORIČNI RAZVOJ OTROKA
Andreja Zorman, diplomirana fizioterapevtka

 

Četrtek, 23. november 2017
KAKO LAHKO IZKORISTIMO OTROKOVE POTENCIALE
Jerneja in Klemen Renko, Maxi razvoj za mini junake

 

Torek, 16. januar 2018
RAZVOJNE POTREBE OTROKA
Andreja Demšar, univerzitetna diplomirana psihologinja

 

Š ola za starše je brezplačna, obvezna pa je prijava udeležbe. Prijavnica za prvo srečanje: Zdrav motorični razvoj otroka (prijave do 6. 10. 2017).

V pričakovanju srečanja vas lepo pozdravljamo.