Sodelovanje s starši

Pogovorne ure

Strokovni delavci bodo opravili 9 pogovornih ur. Potekale bodo vsak drugi torek v mesecu, razen septembra, julija in avgusta.  Pogovorne ure bodo potekale po dogovoru od 17.00 do 18.00 ure v naslednjih terminih:

13. oktober 2020

10. november 2020

10. december 2020

12. januar 2021

9. februar 2021

9. marec 2021

13. april 2021

11. maj 2021

8. junij 2021

Namen in cilji sodelovanja s starši:

 1. Z enotnimi vzgojnimi pristopi in prepletenostjo družinskih in družbenih vplivov zagotoviti uspešno vzgojno delo in razvoj otrok.
 2. Z druženjem staršev – otrok  in pedagoških delavk oblikovati enotna stališča pri vzgoji otrok.
 3. S skupnim načrtovanjem in sodelovanjem v aktivnostih ustvarjati enotnost vzgojnih vplivov in odnos, ki zbližuje dom in vrtec.
 4. Prispevati k demokratizaciji in humanizaciji odnosov med starši in vzgojiteljicami v odnosih do otrok.

Oblike sodelovanja s starši:

  • ob vstopu v vrtec staršem omogočimo in od njih pričakujemo, da sodelujejo pri postopnem uvajanju otroka v vrtec
  • vsakodnevno izmenjujemo informacije
  • po dogovoru z vzgojiteljico, starši in stari starši sodelujejo pri izvajanju programa vrtca
  • starše vabimo in pričakujemo njihovo udeležbo na govorilnih urah, roditeljskih sestankih
  • organiziramo izobraževanje za starše; predavanja in pogovori s strokovnjaki
  • skrbimo za druge oblike druženja: praznovanja, ustvarjalne delavnice, izleti
  • pripravljamo informacije in obvestila v kotičkih za starše

Roditeljski sestanki

1. roditeljski sestanek oddelka
od 14. do 24. septembra 2020
2. roditeljski sestanek oddelka
od 31. maja do 4. junija 2021
Roditeljski sestanek za starše bodočih prvošolcev
10. november 2020
Uvodni roditeljski sestanek za
vse novo sprejete otroke
16. junij 2021

Srečanja s starši

Novoletni bazar
30. november 2020
Skupno srečanje s starši in otroki v enoti
tekom celotnega leta
Velikost fonta