Sodelovanje s starši

Pogovorne ure

Strokovni delavci bodo opravili 9 pogovornih ur. Potekale bodo vsak drugi torek v mesecu, razen septembra, julija in avgusta. Pogovorne ure bodo potekale po dogovoru od 17.00 do 18.00 ure v naslednjih terminih:

12. oktober 2021

9. november 2021

7. december 2021

11. januar 2022

9. februar 2022

8. marec 2022

12. april 2022

10. maj 2022

7. junij 2022

Namen in cilji sodelovanja s starši:

 1. Z enotnimi vzgojnimi pristopi in prepletenostjo družinskih in družbenih vplivov zagotoviti uspešno vzgojno delo in razvoj otrok.
 2. Z druženjem staršev – otrok in pedagoških delavk oblikovati enotna stališča pri vzgoji otrok.
 3. S skupnim načrtovanjem in sodelovanjem v aktivnostih ustvarjati enotnost vzgojnih vplivov in odnos, ki zbližuje dom in vrtec.
 4. Prispevati k demokratizaciji in humanizaciji odnosov med starši in vzgojiteljicami v odnosih do otrok.

Oblike sodelovanja s starši:

  • ob vstopu v vrtec staršem omogočimo in od njih pričakujemo, da sodelujejo pri postopnem uvajanju otroka v vrtec
  • vsakodnevno izmenjujemo informacije
  • po dogovoru z vzgojiteljico, starši in stari starši sodelujejo pri izvajanju programa vrtca
  • starše vabimo in pričakujemo njihovo udeležbo na govorilnih urah, roditeljskih sestankih
  • organiziramo izobraževanje za starše; predavanja in pogovori s strokovnjaki
  • skrbimo za druge oblike druženja: praznovanja, ustvarjalne delavnice, izleti
  • pripravljamo informacije in obvestila v kotičkih za starše

Roditeljski sestanki

1. roditeljski sestanek oddelka
od 13. do 24. septembra 2021
2. roditeljski sestanek oddelka
Roditeljski sestanek za starše bodočih prvošolcev
11. november 2021
Uvodni roditeljski sestanek za
vse novo sprejete otroke
16. junij 2022
Velikost fonta