Sodelovanje s starši

Pogovorne ure

Vzgojiteljice/vzgojitelji bodo opravili 9 pogovornih ur. Potekale bodo vsak drugi torek v mesecu, razen septembra, julija in avgusta.  Pogovorne ure bodo potekale po dogovoru od 17.00 do 18.00 ure v naslednjih terminih:

8. oktober 2019

12. november 2019

10. december 2019

14. januar 2020

11. februar 2020

10. marec 2020

14. april 2020

12. maj 2020

9. junij 2020

Namen in cilji sodelovanja s starši:

 1. Z enotnimi vzgojnimi pristopi in prepletenostjo družinskih in družbenih vplivov zagotoviti uspešno vzgojno delo in razvoj otrok.
 2. Z druženjem staršev – otrok  in pedagoških delavk oblikovati enotna stališča pri vzgoji otrok.
 3. S skupnim načrtovanjem in sodelovanjem v aktivnostih ustvarjati enotnost vzgojnih vplivov in odnos, ki zbližuje dom in vrtec.
 4. Prispevati k demokratizaciji in humanizaciji odnosov med starši in vzgojiteljicami v odnosih do otrok.

Oblike sodelovanja s starši:

  • ob vstopu v vrtec staršem omogočimo in od njih pričakujemo, da sodelujejo pri  postopnem uvajanju otroka v vrtec
  • vsakodnevno izmenjujemo informacije
  • po dogovoru z vzgojiteljico, starši in stari starši sodelujejo pri izvajanju programa vrtca
  • starše vabimo in pričakujemo njihovo udeležbo na govorilnih urah, roditeljskih sestankih
  • organiziramo izobraževanje za starše; predavanja in pogovori s strokovnjaki
  • skrbimo za druge oblike druženja: praznovanja, ustvarjalne delavnice, izleti
  • pripravljamo informacije in obvestila v kotičkih za starše

1. Roditeljski sestanki

1. roditeljski sestanek oddelka
september 2019
2. roditeljski sestanek oddelka
junij 2020
Roditeljski sestanek za starše bodočih prvošolcev
januar 2020
Uvodni roditeljski sestanek za
vse novo sprejete otroke
junij 2020


2. Srečanja s starši

Novoletni bazar
november 2019
Skupno srečanje s starši in otroki v enoti
tekom celotnega leta

3. Predavanji za starše

Kristina Kovačič: Predstavitev programa CAP
tretji teden v oktobru 2019
Andrej Kovačič: Kako mediji prikrito obvladujejo otroke in zakaj? 8. april 2020


4. Šola za starše

V letošnjem šolskem letu smo del Šole za starše organizirali v sodelovanju z Lokalno akcijsko skupino. Oktobrsko in novembrsko predavanje bo zato potekalo v predavalnici Gimnazije Škofja Loka in Šolskega centra Škofja Loka. Tretje predavanje pa bo že organizirano v novem vrtcu Kamnitnik.
Šola za starše bo potekala v sklopu treh srečanj, od 18.00 do 19.30 ure:
 • 24. oktober 2019 – Čustva in razum – kako v čustveno zahtevnih dialogih? Anka Patru
 • 21. november 2019 – Kaj morajo starši vedeti o možganih otrok in mladostnikov? dr. Blaž Koritnik
 • 16. marec 2020 – Medsebojni odnosi med partnerjema ter vpliv le-tega na vedenje in razvoj otroka dr. Bogdan Polajnar