Trajnostna mobilnost v vrtcu

Poglaviten namen projekta je spreminjanje potovalnih navad otrok v vrtcih in na šolah in njihovih bližnjih ter posledično zmanjševanje motornega prometa v okolici zavodov. Pobudnik projekta je Ministrstvo za infrastrukturo RS.

Sodelovanje pri projektu je osredotočeno na izvajanje prikupne igre Beli zajček, katere namen je otroke in njihove starše spodbuditi, da prihajajo v vrtec na čim bolj trajnosten način: peš, s kolesom, s skirojem, z rolerji, s poganjalčkom, z avtobusom, z vlakom.

S projektom želimo prispevati k spreminjanju potovalnih navad otrok v vrtcih in njihovih bližnjih ter  posledično k zmanjševanju motornega prometa v okolici vrtcev. Na ta način želimo prispevati k zmanjšanju okoljskih obremenitev, k spodbujanju gibanja otrok in s tem h krepitvi njihovega zdravja.

Velikost fonta
Kontrast