Trajnostna mobilnost v vrtcu

Poglaviten namen projekta je spreminjanje potovalnih navad otrok v vrtcih in na šolah in njihovih bližnjih ter posledično zmanjševanje motornega prometa v okolici zavodov. Pobudnik projekta je Ministrstvo za infrastrukturo RS.

S projektom želimo prispevati k spreminjanju potovalnih navad otrok v vrtcih in njihovih bližnjih ter  posledično k zmanjševanju motornega prometa v okolici vrtcev. Na ta način želimo prispevati k zmanjšanju okoljskih obremenitev, k spodbujanju gibanja otrok in s tem h krepitvi njihovega zdravja.

Sodelovanje pri projektu je osredotočeno na izvajanje prikupne igre Beli zajček, katere namen je otroke in njihove starše spodbuditi, da prihajajo v vrtec na čim bolj trajnosten način: peš, s kolesom, s skirojem, z rolerji, s poganjalčkom, z avtobusom, z vlakom.

5-letni otroci iz skupine Klobuček nam svetujejo:

  • »Želimo, da v vrtec pridete peš, s kolesom ali skirojem.«
  • »Ker je preveč avtomobilov na parkirišču, ne moremo nikamor parkirati kolesa.«
  • »Ker so avtomobili parkirani na prehodu za pešce, ne moremo čez cesto v vrtec.«
  • »Če pridemo v vrtec peš, smo bolj gibčni.«
  • »Priti v vrtec peš je zabavno. Če greš z avtom narediš veliko dima.«
Velikost fonta