Spoštovani starši!

Tisti, ki želite svojega že vključenega otroka prerazporediti z novim šolskim letom (01. 09. 2019) v drugo enoto VRTCA Š KOFJA LOKA, vas prosimo, da izpolnjeno VLOGO ZA PREMESTITEV oddate do 15. 02. 2019 na Upravo vrtca oziroma vaši vzgojiteljici.

Podatke o izbrani enoti najdete na spletni strani vrtca, pri izbiri upoštevajte odpiralni in zapiralni čas vrtca ter starostno razporeditev oddelkov.

Vlogo za premestitev dobite na spletni strani https://vrtec-skofjaloka.si/obrazci/ (zavihek Vloga za premestitev).

Vloge bodo pozitivno rešene, če bo to omogočala organiziranost oddelkov. O tem boste pravočasno, pisno obveščeni.

Lepo vas pozdravljamo!