Prednostni vrstni red

Spoštovani starši,

V času rednega vpisa, od 4. do 8. marca 2019 se je v Vrtec Škofja Loka vpisalo 374 otrok. Vse vloge je obravnavala Komisija za sprejem otrok v vrtec in določila prednostni vrstni red glede na število točk po posameznih kriterijih. Vrtec o sprejemu otrok odloča v skladu s prednostnim vrstnim redom, glede na število prostih mest v posameznih oddelkih, enotah in programih. Z organizacijo oddelkov smo se potrudili, da lahko vključimo čim več novincev, 136 otrok pa je trenutno vključenih na čakalni seznam. Glede na pretekla leta pričakujemo, da bomo na podlagi odpovedi, otroke sprejemali tudi naknadno.

VSE STARŠE SPREJETIH OTROK, KI STE SE ODLOČILI, DA SVOJEGA OTROKA LETOS NE BOSTE VKLJUČILI V NAŠ VRTEC, PROSIMO, DA NAM TO ČIM PREJ PISNO SPOROČITE. S tem boste izkazali odgovornost in solidarnost s starši otrok, vključenih na čakalni seznam, ki prav tako potrebujejo varstvo za svojega otroka.

Na čakalni seznam so uvrščeni otroci, vpisani v času rednega vpisa za  šolsko leto 2019/2020 (4. 3. do 8. 3. 2019), ki imajo prednost pri sprejemu v vrtec. Vloge, oddane po rednem roku, so uvrščene na čakalni seznam vpisnic po rednem roku. V primeru zadostnega števila prostih mest bo vloge obravnavala komisija za sprejem in oblikovala nov prednostni vrstni red.

Želeli bi vas obvestiti, da smo novo enoto Vrtca Škofja Loka – Kamnitnik odprli 29. 11. 2019. V novi enoti je prostora za 4 oddelke prvega starostnega obdobja, 9 oddelkov drugega starostnega obdobja in 2 razvojna oddelka. Iz enote Čebelica se je preselilo devet oddelkov drugega starostnega obdobja. Načrtujemo, da bomo v oddelke prvega starostnega obdobja lahko vključili vse otroke, ki so trenutno na čakalni listi ter bodo ob odprtju vrtca izpolnjevali starostni pogoj za vstop. Z 2. 12. 2019 smo odprli en oddelek prvega starostnega obdobja, 13. 1. 2020 bomo odprli dva oddelka in 17. 2. 2020 še enega, za prvo starostno obdobje.

Vsem staršem se zahvaljujemo za izkazano zaupanje ob vpisu otrok v Vrtec Škofja Loka!