Prednostne naloge

Z OKUSOM, TIPOM IN VONJEM SPOZNAVAMO SKRIVNOSTI GOZDA

Letos bomo nadaljevali z raziskovanjem gozda. S pridobivanjem izkušenj v naravi – z okusom, tipom in vonjem – bomo otrokom omogočili veselje v raziskovanju in odkrivanju.

Pri otrocih bomo negovali, spodbujali in razvijali čutno doživljanje. Usmerili se bomo na razvoj jezikovnih zmožnosti, na ustvarjalnost in raziskovanje v naravnem okolju. Pedagoški delavci bomo otrokom omogočili dovolj priložnosti in časa, da z lastnim preizkušanjem in z vsemi čutili začutijo obseg, raznolikost in lepoto narave.

V naravnem okolju bomo razvijali naravoslovne spretnosti; opazovali, raziskovali, pripovedovali, primerjali in se igrali. Tako bodo otroci občutili, prepoznavali, zaznavali in spoznavali nove materiale in snovi.

Želimo si, da stik z naravo postane običajen del našega vsakdanjega življenja.

DEDIŠČINA, UMETNOST, RAZVEDRILO

Namen teme je prikazati kulturno dediščino s poudarkom na umetnosti in prostem času. Otroci in odrasli se čudimo umetnosti in kulturi, da pobegnemo iz vsakdana.

Vključevali bomo različne zvrsti umetnosti (glasba, ples, likovna, vizualna, dramska in filmska) in spodbujali ustvarjalnost in humor pri otrocih in odraslih.

Kultura in umetnost imata pomembno vlogo pri socializaciji otrok. Otroci v stiku z umetnostjo spoznavajo različne vzorce vedenja in mišljenja. Ključno je, da se otroci umetnosti ne učijo, ampak jo doživljajo.

ŽIVETI RAZNOLIKO

Namen prednostne naloge je spoznavanje ožjega in širšega družbenega in kulturnega okolja. Osredotočili se bomo na medsebojno spoznavanje in vzpostavljanje uspešnega dialoga, ki je izziv sodobne družbe. Spodbujali bomo medsebojno solidarnost in vključenosti vseh posameznikov v družbo z ohranjanjem avtentičnosti posameznika.

Načrtovali bomo dejavnosti, ki spodbujajo sodelovanje in sobivanje z različnimi posamezniki in skupinami družbe.

Otroci bodo pridobivali izkušnje za sprejemanje drugačnosti in spoznavali, da vsi odrasli in otroci pripadajo družbi in so pomembni.

OTROK V SREDIŠČU

V razvojno procesnem načinu dela je ključna dejavna vloga otroka kot soustvarjalca lastnega učenja in znanja. Pri delu in življenju v vrtcu si bomo še bolj prizadevali, da vključimo otroke kot dejavne udeležence procesa in pobudnike dejavnosti.

Otroke bomo vključevali v proces načrtovanja, nadgrajevali bomo njihovo predznanje, spodbujali učenje otrok od otrok in jih vključevali v proces podajanja povratnih informacij o videnem in doživetem.

Pedagoški delavci si bodo v okviru te prednostne naloge izmenjali pedagoško prakso v obliki medsebojnih hospitacij.