Spoštovani starši!

V sredo, 13.3.2019 ob 17.uri vas vabimo na predavanje, ki bo potekalo v enoti Najdihojca, v Podlubniku 1d, v večnamenskem prostoru.

Z nami bo sociolog in družinski terapevt Radovan Radetić.

Pogovarjali se bomo o otrokovem vedenju. Pri otrocih, ki se pričakovano odzivajo na dražljaje okolja in oseb s katerimi prihajajo v stik to ni nič posebnega. Težave se pojavijo, ko otrok s svojim vedenjem povzroča težave sebi, staršem in okolici – ko je njegovo vedenje težko razumeti, obvladovati in spreminjati. Takrat je osnovno vprašanje: Ali je takšno vedenje povezano s strukturnimi težavami otroka, težavami vzgoje ali obojega? Ko odgovorimo na to se lahko posvetimo iskanju ustreznih rešitev, spremembi njegovega vedenja primerno starosti in pričakovanjem okolja v katerem otrok živi in odrašča.

Veselimo se srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo.