DRAGI OTROCI, SPOŠ TOVANI STARŠ I

V ČETRTEK, 22. februarja 2018, OB 17. URI,
(PRESTAVLJENO IZ 15.2.2018 ZARADI POSEBNIH OKOLIŠ ČIN),
VAS VABIMO V VRTEC Š KOFJA LOKA,
V ENOTO NAJDIHOJCA, PODLUBNIK 1D (VHOD: VEČNAMENSKI PROSTOR).

PEDAGOŠ KE DELAVKE IZ ENOTE NAJDIHOJCA SO ZA VAS PRIPRAVILE
DRAMSKO PREDSTAVO »DOKTOR MEDVED«.

Vabljeni otroci od 3.leta starosti dalje. Na srečanju bomo veseli tudi otrok,
ki ne obiskujejo vrtca. Če morda koga poznate, ga povabite in pripeljite s seboj.
PROSIMO, DA NA PRIREDITEV PRIHAJATE TOČNO

PRIČAKUJEMO VAS IN SE VESELIMO SREČANJA Z VAMI.