Spoštovani starši,

Sporočamo vam, da bo v skladu s Sklepom Občine Š kofja Loka, z dne 6.11.2020 Vrtec Š kofja Loka posloval pod spodaj navedenimi pogoji:

V času od 9. do vključno 13. novembra 2020 bo v Vrtcu Š kofja Loka organizirano nujno varstvo za otroke, za katere starši varstva ne morejo zagotoviti na drug način in pri katerih vsaj en starš opravlja dela, ki so pomembna za delovanje družbe in države (zdravstveni delavci, zaposleni v civilni zaščiti, vojski in policiji, socialnem varstvu, vzgoji in izobraževanju), drugi starš pa mora biti nujno prisoten na delovnem mestu.

Nujno varstvo otrok se bo izvajalo za otroke, vključene v Vrtec Š kofja Loka, v enoti Kamnitnik, Partizanska cesta 1e, med 6.00 in 16.00 uro.

Starši, ki izpolnjujejo pogoje za nujno varstvo, pred prvim obiskom vrtca v tednu od 9. do 13. novembra vrtcu predložijo naslednji potrdili:

V kolikor starši potrebujete nujno varstvo, vas prosimo, da v aplikaciji Web vrtec označite dni prisotnosti.

Zahvaljujem se vam za sodelovanje in razumevanje ter vas lepo pozdravljam,

Janja Bogataj, ravnateljica