Odpiranje novih oddelkov v šolskem letu 2023/2024

Spoštovani starši,
obveščamo vas, da bomo v sodelovanju z Občino Škofja Loka v prihodnjem šolskem letu 2023/2024 odprli 4 dodatne oddelke prvega starostnega obdobja.
Nov oddelek bomo 1. 9. 2023 odprli v obstoječi enoti Biba (Podlubnik 1e) ter v prostorih Kapucinskega samostana (Kapucinski trg 1). 
Predvidoma 2. 10. 2023 oz. v primeru nezaključenih del 16. 10. 2023 pa bomo odprli še dva oddelka v sedanjih prostorih Društva upokojencev Škofja Loka (Partizanska cesta 1c).
Iz čakalnega seznama bodo sprejeti otroci, ki v času odpiranja dodatnih oddelkov izpolnjujejo starostni pogoj in imajo največ točk.