Spoštovani starši,

verjetno ste v tem obdobju nestrpno pričakovali sporočilo v zvezi z odprtjem vrtcev po novem letu. Tudi mi smo čakali in danes dočakali okrožnico MIZŠ .

V njej je navedeno, da vrtci tudi v tednu po novem letu delujejo v zmanjšanem obsegu in da se zagotavlja program za otroke katerih starši ne morejo organizirati varstva na drugačen način kot po do sedaj veljavnem Odloku.

Tudi na naši Občini Š kofja Loka so pripravili sklep, iz katerega je to razvidno.

Starši, ki boste potrebovali program vrtca v prvem tednu po novem letu (od 4.1. – 8.1.) vas prosim, da PRIJAVITE svojega otroka v  aplikacijo Web vrtec. Ker je povpraševanja nekoliko več, bomo lahko upoštevali le prijavljene otroke, zato vas res prosim, da ste dosledni in PRIJAVO sporočite najkasneje do nedelje, 3.1. do 9.00 ure.

Dejavnost predšolske vzgoje bomo organizirali v enoti Kamnitnik in v enoti Najdihojca.

V nedeljo popoldan boste starši obveščeni v kateri enoti bo organiziran pedagoški proces za vašega otroka. Skušali bomo slediti temu, da ne bi preveč stresa povzročili otrokom in vam pri organizaciji vašega življenja.

Kljub vsem napetostim v tem letu vam iskreno želim, da s pogumom in optimizmom vstopimo v novo leto, 2021, ki naj bo bolj prijazno, veselo in razigrano.

Vse lepo vam želim in vas prijazno pozdravljam,

Janja Bogataj, ravnateljica