Spoštovani starši,

sporočamo vam, da bo v skladu s Sklepom Občine Š kofja Loka, z dne 13.11.2020 Vrtec Š kofja Loka posloval pod spodaj navedenimi pogoji. Ti ostajajo enaki, kot so bili v preteklih treh tednih.

V času od 16. do vključno 27. novembra 2020 bo v Vrtcu Š kofja Loka organizirano le nujno varstvo za otroke, za katere starši varstva ne morejo zagotoviti na drug način in pri katerih vsaj en starš opravlja dela, ki so pomembna za delovanje družbe in države (zdravstveni delavci, zaposleni v civilni zaščiti, vojski in policiji, socialnem varstvu, vzgoji in izobraževanju), drugi starš pa mora biti nujno prisoten na delovnem mestu.

Nujno varstvo otrok se bo za otroke, ki so vključeni v vrtec Š kofja Loka, izvajalo v enoti Kamnitnik, Partizanska cesta 1e, med 6.00 in 16.00 uro.

Starši, ki izpolnjujejo pogoje za nujno varstvo, morajo vrtcu predložiti naslednji potrdili:

 

V kolikor starši potrebujete nujno varstvo, vas prosimo, da za dneve prisotnosti otroka prijavite v aplikaciji WEB VRTEC.

Hvala za razumevanje in sodelovanje. Lep pozdrav,

vodstvo vrtca Š kofja Loka z ravnateljico Janjo Bogataj