Obveščamo vse starše, ki bi želeli otroke v novem šolskem letu premestiti v drugo enoto,
da lahko oddajo pisno vlogo za premestitev.
Obrazce za premestitev je mogoče dobiti
v vseh enotah, na upravi ali na spletni strani vrtca.
Rok za oddajo izpolnjenih obrazcev je 10. 3. 2017.   
Obrazce lahko oddate po pošti ali v oddelku, ki ga obiskuje vaš otrok.
Iz enot bodo obrazce posredovali na upravo vrtca.
Možnost premestitev otrok v druge enote bo z novim šolskim letom, t.j. s 1. 9. 2017.
Vloge za premestitev bodo pozitivno rešene le, če nam bo to dopuščala organizacija oddelkov za novo šolsko leto. 

Starši boste o možnosti premestitve pravočasno pisno obveščeni.

Z lepimi pozdravi,

Svetovalna delavka:
Andreja Demšar
Ravnateljica:
Janja Bogataj