Spoštovani starši,

iz medijev in od vsepovsod verjetno spremljate dogajanje v zvezi epidemijo koronavirus Covid – 19, ki nam je preprečila opravljanje naše dejavnosti v prostorih vrtca, tako kot smo bili običajno vajeni.

S strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo bili obveščeni, da je PREDVIDEN datum odprtja vrtca 18.5.2020.

Točno določenih smernic in normativov v tem trenutku še nimamo, smo pa prejeli s strani Ministrstva za zdravje (razširjen strokovni kolegij za pediatrijo) seznam različnih obolenj, ki jih imajo otroci in bi potrebovali posebno zaščito in prilagoditev, v kolikor bi se starši odločili za obiskovanje vrtca. Gradivo najdete tukaj.

Tudi sicer bo za ponovni vstop v vrtec veljal nek protokol in zato vas prosimo, če lahko do ponedeljka, 11.5.2020 do 8.00 ure preko aplikacije Vasco – Web vrtec ODJAVITE svojega otroka od 18.5.2020 dalje, v kolikor ga NE boste pripeljali v vrtec.

Na osnovi zbranih podatkov bomo šele lahko naredili oceno in možnost za odprtje vrtca, ker naj bi veljali drugačni normativi v skupini. V zvezi z ostalimi informacijami glede samega vstopa otroka v vrtec in podpisi izjav, v tem trenutku še ni informacij. Veliko pa nam bo povedalo število otrok, ki jih boste od 18.5 dalje odjavili (podatek potrebujemo za 14 dni – do 30.5.).

V vednost vam sporočam tudi, da tem trenutku zbiramo tudi izjave zaposlenih, ki se zaradi različnih zdravstvenih stanj ne bodo mogli vrniti na delo.

V okviru vseh zbranih podatkov in proučitev okoliščin bomo šele videli, pod kakšnimi pogoji lahko odpremo vrtec.

Vljudno vas še enkrat prosimo za sodelovanje in za ODJAVO v sistemu tistih otrok, ki jih v primeru odprtja vrtca NE NAMERAVATE pripeljati v vrtec.

Že v naprej se vam najlepše zahvaljujem za sodelovanje in vas lepo pozdravljam,

Ravnateljica:

Janja Bogataj