Obveščamo vse starše, ki bi želeli otroke v novem šolskem letu premestiti v drugo enoto, da lahko oddajo pisno vlogo za premestitev.

Obrazce za premestitev je mogoče dobiti v vseh enotah, na upravi ali na spletni strani vrtca.
Rok za oddajo izpolnjenih obrazcev je 9. 3. 2018.

Obrazce lahko oddate po pošti ali v oddelku, ki ga obiskuje vaš otrok.
Iz enot bodo obrazce posredovali na Upravo vrtca.

Možnost premestitev otrok v druge enote bo z novim šolskim letom, t.j. s 1. 9. 2018.

Vloge za premestitev bodo pozitivno rešene le, če nam bo to dopuščala organizacija oddelkov za novo šolsko leto.

Starši boste o možnosti premestitve pravočasno pisno obveščeni.