Informacije in gradiva

Spoštovani starši,

podobno kot v spomladanskem obdobju zaprtja vrtca, ste tudi tokrat vljudno vabljeni, da se po pomoč in posvet pri vzgojnih dilemah in vprašanjih glede odnosov v družini obrnete na svetovalni delavki Meliso Toš (031 248 903) in Kristino Kovačič (031 248 904).

Skozi empatičen dialog se bova trudili odgovoriti na vaša vprašanja ter vas podpreti pri razmisleku, kako v trenutni situaciji prisluhniti vašim potrebam ter potrebam naših najmlajših.

Svetovalni delavki Vrtca Š kofja Loka sta
KRISTINA KOVAČIČ, univ. dipl. pedagoginja in MELISA TOŠ , mag. psihologije.

 

Svetovalni delavki lahko obiščete v času uradnih ur. Za srečanja izven uradnih ur se dogovorite po telefonu ali preko e-pošte.

 

Kristina Kovačič, pedagoginja:

Sedež: ENOTA NAJDIHOJCA, Podlubnik 1 d, Š kofja Loka

tel.: 04/29-27-170 ali 031 248 904

e-pošta: kristina.kovacic@vrtec-skofjaloka.si

Poslovni čas za stranke:

Torek: od 10:30 – 12:30 ure

Sreda: od 14:00 – 16:00 ure

 

Melisa Toš, psihologinja

Sedež: ENOTA NAJDIHOJCA, Podlubnik 1 d, Š kofja Loka

tel.: 04/51-27-650 ali 031 248 903

e-pošta: melisa.tos@vrtec-skofjaloka.si

Poslovni čas za stranke:

Sreda: od 14:30 – 16:00 ure

Četrtek: od 9:30 – 11:30 ure

Svetovalna delavka sodeluje z vsemi udeleženci v vrtcu, da bi bili skupaj čim bolj uspešni pri uresničevanju temeljnega cilja vrtca – optimalnega razvoja otrok. Naloge in cilji svetovalnega dela se izvajajo v skladu s  programskimi smernicami za svetovalno službo v vrtcu ter glede na dogovore z vodstvom vrtca in strokovnimi delavci.

Vizija svetovalnega dela je, da bi odrasli čim bolje razumeli otroke in se znali ustrezno odzivati na njihove potrebe. Svetovalna služba v vrtcu v ta namen opravlja svetovalno delo z otroki, s strokovnimi delavci in starši ter sodeluje z vodstvom vrtca in zunanjimi ustanovami.

Prednostna naloga svetovalne službe je strokovna podpora otrokom, družinam in strokovnim delavcem. Cilj svetovalne službe je, da s svojim delovanjem ozavešča starše in strokovne delavce o značilnostih razvoja otrok in s tem spodbuja uglašenost odraslih na otrokove potrebe. Poudarek je na preventivnem delu, ki poteka prek izvedbe preventivnih programov ter spremljanja in zaznave otrok, ki potrebujejo pomoč.

 

Najpogostejše teme o katerih se lahko pogovorite s svetovalno delavko so:

  • Priprava in posvetovanje ob vključitvi otroka v vrtec, težave pri uvajanju v vrtec;
  • Posvetovanje o vzgoji in o otrokovem razvoju;
  • Posvetovanje ob vstopu v šolo, možnost odložitve šolanja;
  • Razumevanje in pomoč pri odpravljanju razvojnih, čustvenih in vedenjskih težav ter stisk (težave hranjenja, spanja, močenje, blatenje, nemirnost, agresivno vedenje,…);
  • Posvetovanje ob kritičnih situacijah v družini (rojstvo, ločitev, selitev, smrt, …);
  • Posvetovanje o možni pomoči otroku s težavami in motnjami v razvoju.

Svetovanje poteka na osnovi prostovoljnosti, skupnega dogovora, zaupnosti podatkov in v dobrobit otroka.

Velikost fonta