Informacije in gradiva

Svetovalni delavki Vrtca Škofja Loka sta
URŠKA VERBIČ, univ. dipl. pedagoginja in sociologinja ter MELISA TOŠ, mag. psihologije.

 

Svetovalni delavki lahko obiščete v času uradnih ur. Za srečanja izven uradnih ur se dogovorite po telefonu ali preko e-pošte.

 

Urška Verbič, pedagoginja – sociologinja:

Sedež: ENOTA NAJDIHOJCA, Podlubnik 1 d, Š kofja Loka

tel.: 04/29-27-170 ali 031 248 904

e-pošta: urska.verbic@vrtec-skofjaloka.si

Poslovni čas za stranke:

Torek: od 10:30 – 12:30 ure

Sreda: od 14:00 – 16:00 ure

 

Melisa Toš, psihologinja

Sedež: ENOTA NAJDIHOJCA, Podlubnik 1 d, Š kofja Loka

tel.: 04/51-27-650 ali 031 248 903

e-pošta: melisa.tos@vrtec-skofjaloka.si

Poslovni čas za stranke:

Sreda: od 14:30 – 16:00 ure

Četrtek: od 9:30 – 11:30 ure

Svetovalna delavka sodeluje z vsemi udeleženci v vrtcu, da bi bili skupaj čim bolj uspešni pri uresničevanju temeljnega cilja vrtca optimalnega razvoja otrok. Naloge in cilji svetovalnega dela se izvajajo v skladu s programskimi smernicami za svetovalno službo v vrtcu ter glede na dogovore z vodstvom vrtca in strokovnimi delavci.

Vizija svetovalnega dela je, da bi odrasli čim bolje razumeli otroke in se znali ustrezno odzivati na njihove potrebe. Svetovalna služba v vrtcu v ta namen opravlja svetovalno delo z otroki, s strokovnimi delavci in starši ter sodeluje z vodstvom vrtca in zunanjimi ustanovami.

Prednostna naloga svetovalne službe je strokovna podpora otrokom, družinam in strokovnim delavcem. Cilj svetovalne službe je, da s svojim delovanjem ozavešča starše in strokovne delavce o značilnostih razvoja otrok in s tem spodbuja uglašenost odraslih na otrokove potrebe. Poudarek je na preventivnem delu, ki poteka prek izvedbe preventivnih programov ter spremljanja in zaznave otrok, ki potrebujejo pomoč.

Najpogostejše teme o katerih se lahko pogovorite s svetovalno delavko so:

  • Priprava in posvetovanje ob vključitvi otroka v vrtec, težave pri uvajanju v vrtec;
  • Posvetovanje o vzgoji in o otrokovem razvoju;
  • Posvetovanje ob vstopu v šolo, možnost odložitve šolanja;
  • Razumevanje in pomoč pri odpravljanju razvojnih, čustvenih in vedenjskih težav ter stisk (težave hranjenja, spanja, močenje, blatenje, nemirnost, agresivno vedenje,…);
  • Posvetovanje ob kritičnih situacijah v družini (rojstvo, ločitev, selitev, smrt, …);
  • Posvetovanje o možni pomoči otroku s težavami in motnjami v razvoju.

Svetovanje poteka na osnovi prostovoljnosti, skupnega dogovora, zaupnosti podatkov in v dobrobit otroka.

Velikost fonta