Kontakt

Organizatorki prehrane in zdravstveno higienskega režima sta
BARBARA KOŽUH, univ. dipl. ing. živ. teh.

KLARA OBLAK, mag. san. inž.

 

Dosegljivost za posvetovanja in informacije:
Sedež: ENOTA KAMNITNIK, Partizanska cesta 1e, Škofja Loka
tel.: 04/29 27 080
e-pošta: barbara.kozuh @vrtec-skofjaloka.si

e- pošta: klara.oblak@vrtec-skofjaloka.si