Etika in vrednote

Zmagujemo z vrednotami je program za šole in vrtce, namenjen spodbujanju otrok in mladostnikov k etičnemu vedenju skozi različne aktivnosti s sodelovanjem staršev in vzornikov.

 

Program temelji na prepričanju, da je eno od najpomembnejših poslanstev vzgoje in izobraževanja skrb za etično in s temeljnimi vrednotami usklajeno ravnanje v vrtcih in šolah. Tu se namreč preko socializacijskih mehanizmov in ponotranjenja vrednot in življenjskih načel postavljajo pomembni temelji etike in vrednot otrok in mladostnikov, ki bodo kmalu ustvarjalci prihodnosti vseh nas. Izpolnjevanje tega poslanstva je podlaga za oblikovanje stabilne družbe prihodnosti, ki je lahko le družba, utemeljena na etičnih standardih, vrednotah in znanju.

Zmagujemo z vrednotami je trajnosten in cikličen program. En cikel je sestavljen iz desetih modulov:

• ŽIVLJENJE, NARAVA, ZDRAVJE
• KULTURA
• DELO IN USTVARJALNOST
• INTEGRITETA
• PRAVIČNOST
• TRADICIJA
• UNIVERZALIZEM
• HUMANOST
• ZNANJE IN MODROST
• SKRB ZA SOČLOVEKA

Moduli ustrezajo desetim vrednotnim domenam modela Ogrodje etike in vrednot, ki ga je razvil Inštitut za etiko in vrednote Jože Trontelj.

CILJI PROGRAMA:

  • Krepitev kompetenc vzgojiteljev in učiteljev za integracijo etike in vrednot v vzgojno izobraževalno delo;
  • Ozaveščanje o etiki in vrednotah ter večje zavedanje otrok in mladostnikov posledic svojih odločitev in dejanj;
  • Boljše sodelovanje vrtcev in šol s starši, vzorniki in lokalnimi skupnostmi;
  • Etično in odgovorno ravnanje ter zadovoljstvo vseh udeležencev v program.

 

VIZIJA:

  • Pošteni, odgovorni, samozavestni in srečni posamezniki s sposobnostjo in željo pozitivno prispevati k družbi;
  • Večja sreča in blaginja otrok, staršev, učiteljev in drugih članov družbe;
  • Zmanjšan razkorak med deklariranimi vrednotami in dejanskim vedenjem;
  • Stabilna družba prihodnosti, utemeljena na etiki, vrednotah in znanju.

 

Za delovanje programa Zmagujemo z vrednotami v vrtcu Škofja Loka, smo odgovorne štiri varuhinje. Osebno si prizadevamo, da delujemo skrbno in odgovorno ter zlasti z lastnim zgledom stremimo k trdnim etičnim načelom in univerzalnim vrednotam. Prizadevamo si za dobrobit vseh sodelujočih v projektu in za čim večjo učinkovitost dejavnosti za doseganje želenih ciljev.

HUMANOST je miselnost, ki temelji na konceptu človekovega dostojanstva in iz njega izhajajočih pravic, svoboščin pa tudi odgovornosti.
Domena humanost se nanaša na vrednote in z njimi povezane odločitve in obnašanja, kjer je v ospredju človek in njegova dobrota ( svoboda, ljubezen, človekovo dostojanstvo, strpnost, dobrota, prijaznost, upanje in optimizem osebna rast, napredek).

 

ZNANJE IN MODROST

»Pravljice so več kot resnične: ne samo, da nam pripovedujejo o tem, da zmaji živijo,
temveč nam povedo, da jih lahko premagamo.«
NEIL GAIMAN

ZNANJE pridobi svojo pravo vrednost le, če je modro uporabljeno, če je torej uporabljeno razumno in etično. znanje brez razumevanja ne pomeni veliko.

MODROST združuje znanje, razum in intuicijo z življenjskimi izkušnjami, vse to pa z visokimi etičnimi standardi in moralnim čutom.

Vrednote, ki označujejo znanje in modrost:
• resnica,
• odprtost duha,
• razumnost,
• perspektiva,
• odgovornost, ljubezen do učenja in znanja,
• zmernost.