Spoštovani starši,

včeraj pozno popoldne smo ravnatelji prejeli okrožnico MIZŠ  v zvezi s ponovnim odprtjem vrtca.

Bistveno sporočilo iz okrožnice je IZJAVA, ki jo starši podpišete PRED prihodom otroka v vrtec. Delo v vrtcu bomo organizirali na način, kot ga v skladu z navodili predlaga NIJZ.

Starši, ki otroka NE boste pripeljali v vrtec, boste oproščeni plačila. Za vse ostale otroke pa bo pripravljen obračun v skladu z veljavno zakonodajo, od 18.5.2020.

Menim, da je prav, da ste starši seznanjeni z vsemi informacijami in postopki, ki jih bomo v vrtcu izvajali v tem času, zato vam tudi pošiljamo vsa gradiva. Prava in popolna informacija vam bo pomagala k takšni odločitvi, da boste tudi sami mirni in zadovoljni. V vrtcu se bomo potrudili, da bomo naredili kar se da mehek in prijazen prehod iz ljubečega domačega okolja v strokovno varen in aktiven sistem predšolske vzgoje.

Za enkrat zbiramo prijave otrok za čas od 18.5. do 30.5., da organiziramo ta čas. Po tem datumu se bodo predvidoma (če bo situacija ugodna) ukrepi sprostili. Vsi upamo na vse dobro in vsi si želimo, da se počasi vrnemo nazaj v utečen sistem.

Prosim vas, če lahko podpisano izjavo stašev (tisti starši, ki nameravate otroka pripeljati v vrtec) pošljete na e-naslov:

vrtec.s-loka@vrtec-skofjaloka.si ali sprejemnapisarna.vrtec@vrtec-skofjaloka.si.

Lepo vas pozdravljam,

Janja Bogataj