Drugi obogatitveni programi

Obogatitvene dejavnosti in projekti so vsebine in programi, ki nas bogatijo in iz katerih se otroci učijo. Potekajo v okviru rednega programa in so namenjene nadgradnji in popestritvi izvedbenega kurikuluma. Načrtujejo in izvajajo jih strokovni delavci vrtca, občasno tudi v sodelovanju z zunanjimi izvajalci.

Velikost fonta