Razpored v enoti Najdihojca za čas dežurstva v sredo, 27. 12., četrtek, 28.12. in petek, 29.12. 2017:

Atrij Igralnica Enota / oddelek Druženje
B Kresnička enota Biba – vsi

enota Bukovica – vsi

5.15 – 7.00 v Zvezdici

7.00 – 15.30 v oddelkih

15.30 – 16.30 v Zvezdici

Pika enota Čebelica – vsi
Zvezdica enota Pedenjped – vsi

enota Ciciban – vsi

enota Rožle – vsi

C Veverica enota Najdihojca – prvo starostno obdobje 5.15 – 7.00 v Zvezdici

7.00 – 15.30 v oddelkih

15:00-16:00 v Žabici

16.00 – 16.30 v Zvezdici

Žabica enota Najdihojca – drugo starostno obdobje