Občinski svet Občine Š kofja Loka je dne 26. 10. 2017 sprejel nov sklep o določitvi cene programov v vrtcih občine Š kofja Loka.

Ekonomska cena za posamezne programe predšolske vzgoje znaša od 1. 11. 2017 dalje:

1. starostno obdobje – oddelki od 1 do 3 leta 487,21 EUR
2. starostno obdobje – oddelki od 3 do 6 leta 348,82 EUR
Kombinirani oddelek 370,72 EUR
Oddelek 3-4 leta 370,72 EUR
Razvojni oddelek 876,91 EUR