Program NEON (CAP)

Program NEON je primarno preventivni program za zaščito otrok pred nasiljem in spolno zlorabo. Ponudi pozitiven način za obravnavo resnih in zahtevnih tem, kot sta nasilje in spolna zloraba otrok. Je del programa Varni brez nasilja in je nadgradnja programa CAP, ki ga v Vrtcu Š kofja Loka izvajamo od leta 2014.

Osnovni cilj programa je krepiti varovalne dejavnike otrok, da bi se znali in zmogli ustrezno odzvati in da bi bili varni pred nasiljem ter zlorabo. Osnovne strategije programa so krepitev otrokove samozavesti, krepitev socialne mreže ter pridobivanje ustreznih informacij in veščin.

Program vsako leto izvedemo v najstarejših oddelkih. Vsi izvajalci smo se udeležili usposabljanja, ki ga izvaja ISA institut.

Program se izvede v sklopu štirih delavnic. Preko sproščenega pogovora in igre vlog otroke učimo kako prepoznavati in se ustrezno samozaščitno odzvati pri vrstniškem nasilju, nasilju neznane osebe ter spolne zlorabe s strani osebe, ki jo otrok pozna. Otroci spoznajo tri osnovne pravice, da so VARNI, MOČNI in SVOBODNI. Učimo jih veščine, s katerimi zaščitijo te pravice: reci ne, pojdi stran, kriči in povej nekomu od odraslih. Za več informacij o tem kako se lahko o neprijetnih stvareh pogovarjamo na varen in pozitiven način kliknite tukaj.

Zloženka za starše: Program NEON za preventivo nasilja in zlorabe otrok

Preventivne veščine, lahko vadite tudi doma: predlogi preventivnih aktivnosti za starše

Velikost fonta