Spoštovani starši!

V Vrtcu Š kofja Loka si prizadevamo zagotavljati zadovoljstvo in dobro počutje otrok in staršev. Pripravili smo kratko anketo s katero želimo ugotoviti, kako starši vidite in ovrednotite naše delo. Vaša mnenja, predlogi so nam zelo pomembni, zato vas prosimo, da odgovorite na zastavljena vprašanja, da se bomo lahko na podlagi odgovorov še približali uporabnikom in še dvignili kakovost dela v vrtcu.

Anketa je dostopna na spletnem naslovu: https://www.1ka.si/a/134903

Prosimo, da anketo izpolnite do 9. 7. 2017.

Najlepše se vam zahvaljujemo za sodelovanje!