Odsotnost otrok iz vrtca v času poletnih mesecev in koriščenje letnih rezervacij v juliju in avgustu 2022

Spoštovani starši,

prosimo vas, da se za čas poletnih mesecev napoveste odsotnost vašega otroka iz vrtca.

Starši otrok, za katere je Občina Škofja Loka po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljate tudi letno rezervacijo v mesecih julij in avgust 2022.

Letne rezervacije se staršem sofinancirajo na podlagi vnaprej najavljene odsotnosti otroka iz vrtca s pisno rezervacijo, ki jo starši oddajo na upravo vrtca, ki ga otrok obiskuje. Rezervacijo lahko uveljavljajo za nedeljeno obdobje najmanj 10 delovnih dni (dva tedna) in največ 2 meseca, skupaj 9 tednov.

Rezervacija se lahko uveljavlja za otroke, ki imajo stalno prebivališče v Občini Škofja Loka. V času letne rezervacije starši plačajo 75% oskrbnine, ki jim je bila določena z odločbo o višini plačila za program vrtca, pri čemer je osnova za obračun oskrbnine cena, znižana za stroške neporabljenih živil.

Starši otrok iz drugih občin lahko uveljavijo rezervacijo, skladno s Sklepom občine stalnega bivanja. O pogojih rezervacije se lahko informirate na svoji občini.

V primeru odsotnosti otroka iz vrtca ali koriščenja letne rezervacije vas prosimo, da izpolnite obrazec (dobite ga pri strokovnih delavcih v oddelku) in ga vrnete v oddelek, kamor je vključen vaš otrok, do 1. 6. 2022. Prav tako vas vljudno prosimo, da v sistemu Web vrtec odjavite otroke za čas, ko bodo v poletnem času odsotni iz vrtca.

Na osnovi prejetih odsotnosti bomo organizirali delo in dopuste tudi za naše zaposlene, zato vas prosim, če lahko upoštevate dogovorjen termin.

Najlepše se vam zahvaljujem za sodelovanje in vas lepo pozdravljam.

Janja Bogataj, ravnateljica

Skip to content