Sprememba poslovnega časa v nekaterih enotah

Spoštovani starši,
upam, da pomladno/zimske dni kljub zanimivi vremenski dogodivščini prijetno preživljate in da vsak na svoj način zmorete opraviti vse aktivnosti, ki so vezane na družinsko in vaše poslovno življenje.

Kar nekaj staršev se je v zadnjem času obrnilo na nas z željo oz. potrebo po zagotavljanju jutranjega varstva in po daljšem poslovnem času vrtca, takšnem kot je bil pred ukrepi, povezanimi z epidemijo. S strani MIZŠ in NIJZ za enkrat nimamo drugačnih priporočil glede delovanja vrtca in se bomo še naprej trudili, da bo delo v oddelkih potekalo znotraj matičnih “mehurčkov”.

Kljub vsemu pa bomo skušali v večjih enotah glede na potrebe staršev organizirati jutranje varstvo za manjšo skupinico otrok in prav tako tudi v popoldanskem času. Starše prosimo, da res pripeljejo v vrtec samo tiste otroke, ki so ZDRAVI in ki nujno potrebujejo prihod v zgodnejših jutranjih urah ali pa jim delovne obveznosti pri njihovem delodajalcu ne omogočajo pravočasnega prihoda v vrtec.

Poslovalni čas od ponedeljka 10. maja bo spremenjen v naslednjih enotah:

  • enota Biba; od 5.30 do 16.30
  • enota Kamnitnik; od 5.15 do 16.30
  • enota Pedenjped; od 5.15 do 16.30
  • enota Najdihojca; od 5.15 do 16.45

Strokovne delavke v vseh enotah imajo navodila glede minimalnega združevanja, vas spoštovani starši pa še naprej prosimo, da spoštujete vsa NIJZ priporočila in ukrepe ob prepoznavi obolenja pri vas ali pri vašem otroku. Redno bodite v kontaktu z vzgojiteljico in sporočajte vzrok odsotnosti vašega otroka, saj bomo le z medsebojnim obveščanjem lahko preprečevali širjenje okužb.

Prihodnji teden bomo spremljali situacijo v zvezi s prihodi in odhodi otrok in jo bomo v primeru poslabšanja situacije tudi spremenili. Zavedati se moramo, da sta strokovni delavki prisotni v oddelku večinski poslovni čas oddelka in da je znotraj tega “mehurčka” potrebno poskrbeti za določeno število ur sočasne prisotnosti obeh delavk. Ob pojavu bolniških odsotnosti ali morebitnih okužb v oddelku, bo to verjetno zelo težko. Kljub vsemu pa je potrebno gledati v prihodnost z optimizmom in graditi na zaupanju ter naši medsebojni podpori in razumevanju.

Želim vam lep vikend in vam hkrati sporočam, da smo bili s strani Arnesa obveščeni, da se bodo v času od 9.5.2021 od 20:00 ure do 10.5.2021 do 6:00 ure zjutraj izvajala vzdrževalna dela, zato v tem času naša spletna stran lahko ne bo delujoča.

Vse dobro in prijazen pozdrav,

Janja Bogataj, ravnateljica

Skip to content