Nujno obvestilo: Poslovanje vrtca v času pred prvomajskimi prazniki

Spoštovani starši,
sporočamo vam, da smo glede na večje število prijavljenih otrok za naslednji teden sprejeli odločitev, da bodo poslovale vse večje enote Vrtca Škofja Loka, ker bomo le na takšen način lahko zagotovili “varne mehurčke”.

Ne glede na sprejet program dela v Letnem delovnem načrtu, kjer imamo predvideno samo dežurno enoto Kamnitnik, ocenjujemo, da je situacija v zvezi z epidemijo takšna, da moramo ravnati drugače in v prvi vrsti poskrbeti za varnost otrok.

Prisluhnili smo tudi potrebam staršev in okolja, tako, da se želimo tudi po tej poti približati družinam in okolju kamor je otrok vključen v vrtec. Glede na število prijavljenih otrok bodo zaprte le manjše enote vrtca in bodo otroci v skupnem “mehurčku” s strokovno delavko, ki jo poznajo, v drugi enoti.

  • Odprte bi bile naslednje enote vrtca:
  • enota BIBA, kamor bi bili vključeni tudi otroci iz enote BUKOVICA
  • enota KAMNITNIK, kamor bi bili vključeni tudi otroci iz enote CICIBAN in iz oddelka v RETEČAH
  • enota NAJDIHOJCA
  • enota PEDENJPED, kamor bi bili vključeni otroci iz enote ROŽLE.

Prijave sprejemamo še jutri, do 9.00 ure, tako, da v primeru potreb lahko še spremenite vašo odločitev.

Predhodno obvestilo v zvezi z dežurstvom smo vam posredovali z namenom, da se pripravi optimalna organizacija dela in da v času, ko v vrtcu ni prisotnih toliko otrok, zaposleni lahko koristijo letni dopust in s tem zagotovimo njihovo prisotnost v času, ko je v vrtcu prisotno večje število otrok.

Trenutna situacija je drugačna od izkušenj preteklih let, kljub temu, da so šolske počitnice, zato smo v vrtcu sprejeli drugačno poslovno odločitev, ker se zavedamo, da tudi vsi starši nimate možnosti koriščenja letnega dopusta.

V upanju, da z razumevanjem sprejmete našo odločitev, vas lepo pozdravljam.

Janja Bogataj, ravnateljica

Skip to content