Spoštovani starši,


v nadaljevanju vam posredujem SKLEP Občine Škofja Loka v zvezi delovanjem vrtca v prihodnjem tednu:

Na podlagi tretjega odstavka 28. člena Statuta Občin Škofja Loka (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/16- uradno prečiščeno besedilo, 35/16 in 25/17) in tretje alineje 2. člena Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavod (Uradni list RS, št. 153/2020) župan Občine Škofja Loka Tine Radinja sprejema naslednji

SKLEP

1.       V času od 2. do vključno 6. novembra 2020 bo v vrtcih na območju Občine Škofja Loka organizirano nujno varstvo za otroke, za katere starši varstva ne morejo zagotoviti na drug način in pri katerih vsaj en starš opravlja dela, ki so pomembna za delovanje družbe in države (zdravstveni delavci, zaposleni v civilni zaščiti, vojski in policiji, socialnem varstvu), drugi starš pa mora biti nujno prisoten na delovnem mestu.

2.       Nujno varstvo otrok se bo izvajalo:

  • za otroke, vključene v Vrtec Škofja Loka, v enoti Kamnitnik Vrtca Škofja Loka, med 6.00 in 16.00;
  • za otroke, vključene v Vrtec Sončni Žarek, na sedežu vrtca, med 6.00 in 16.00.

3.       Vrtec lahko po presoji zakonitega zastopnika vrtca delovni čas po potrebi prilagodi izkazanim potrebam staršev.

4.       Starši, ki izpolnjujejo pogoje za nujno varstvo, pred prvim obiskom vrtca v tednu od 2. do 6. novembra predložijo naslednji potrdili:

5.     Pri izvajanju varstva je potrebno upoštevati vsa navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Obrazložitev:

Vlada Republike Slovenije je 23. 10. 2020 sprejela Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter v univerzah in visokošolskih zavodih, s katerim je med drugim začasno prepovedala zbiranje ljudi v vrtcih. V tretji alineji 2. odstavka navedenega odloka pa je določila izjemo, da prepoved ne velja za vrtce v zmanjšanem obsegu, če tako določi župan občine, na območju katerega vrtec izvaja dejavnost.

Na podlagi analize situacije v Občini Škofja Loka in vrtcih v občini Škofja Loka je župan občine Škofja Loka odločil, da se delovanje vrtca izvaja v zmanjšanem obsegu, in sicer samo za otroke, za katere starši varstva ne morejo zagotoviti na drug način in pri katerih vsaj eden od staršev opravlja dela, ki so pomembna za delovanje družbe in države (zdravstveni delavci, zaposleni v civilni zaščiti, vojski in policiji ter zaposleni v socialnem varstvu, drug starš pa mora biti nujno prisoten na delovnem mestu.

Nujno varstvo se bo izvajalo na dveh lokacijah, in sicer za otroke, ki so vključeni v vrtec Škofja Loka, v enoti Kamnitnik Vrtca Škofja Loka. Za otroke, ki so vključeni v Vrtec Sončni žarek, pa bo nujno varstvo potekalo na sedežu vrtca. Delovni čas obeh enot, v katerih se izvaja nujno varstvo, je od 6.00 do 16.00.

Pripravil:
Rok Primožič, l.r. Tine Radinja
podsekretar župan

 

Starši, ki nujno potrebujete varstvo za svojega otroka v prihodnjem tednu in vašo potrebo lahko izkažete z ustreznimi potrdili, ki so navedeni v Sklepu, vas prosimo, da svojega otroka prijavite v sistemu Web vrtec.

 

Lepo vas pozdravljam in vam želim vse dobro,

Janja Bogataj, ravnateljica