Spoštovani starši!

Spodaj vam pošiljamo razpored za posamezne oddelke v času dežurstva, 29. in 30. aprila 2019. Odprta bo enota Najdihojca, Podlubnik 1d od 5.15. do 16.30.

Želimo vam prijetne praznike.