Vsak tretji petek v novembru obeležujemo Dan slovenske hrane, katerega namen je opozoriti ljudi o pomenu oskrbe prebivalstva s kakovostno hrano iz lokalnega okolja. V okviru tega bomo kot osnovni dogodek v petek, 17. novembra 2017, tudi letos izvedli Tradicionalni slovenski zajtrk.

NAMEN PROJEKTA
Namen projekta je ozaveščati in izobraževati otroke, mladino in širšo javnost o:

  • pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad
  • pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil oziroma živil, ki so pridelana / predelana v Sloveniji
  • pomenu kmetijske dejavnosti in čebelarstva za pridelavo, okolje, gospodarske dejavnosti in za širše okolje
  • pravilnem ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri vsakodnevnih dejavnostih ter racionalnem ravnanju z embalažo
  • pomenu splošnega ozaveščanja mladine o pomenu zdravega načina življenja, vključno s pomenom gibanja.

Zajtrk oz. redni obroki hrane so nujni za dobro počutje in ohranjanje zdravja. Hrana, pridelana v Sloveniji oz. lokalnem okolju je sezonsko dostopnejša, sadje in zelenjava imata več vitaminov in drugih zdravju koristnih snovi in posledično višjo hranilno vrednost. Zaradi kratke verige od pridelave do zaužitja se uporablja manj aditivov za obstojnost živil, živila iz lokalnega okolja so prepoznavna po tradicionalnem, bogatem okusu. Velik pomen v tej verigi predstavlja kmet kot pridelovalec hrane in čebele, ki so tesno povezane s kmetijstvom in pridelavo hrane, saj je njihova najpomembnejša naloga opraševanje. Z izbiro lokalne hrane posredno vplivamo tudi na zmanjšanje toplogrednih plinov zaradi krajšega transporta, zagotavljamo trajnostno rabo površin za pridelavo hrane, ohranjamo podeželje in delovna mesta, dvigamo samooskrbo s kakovostno hrano in izboljšujemo prehransko stanje in s tem zdravje prebivalstva.

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK
Tradicionalni slovenski zajtrk je sestavljen iz kruha, mleka, masla, medu in jabolka.
Glede na namen projekta, ki spodbuja uživanje hrane iz lokalnega okolja, so vsa živila iz lokalnega okolja oz. so pridelana / predelana v Sloveniji, kar dobavitelj dokazuje z izjavo.

V našem vrtcu bodo za ta dan živila dobavili:

  • kruh: Mojčin kruh iz krušne peči (mešani pšenični kruh), Kmetija Pr Martinšk, Martinj vrh
  • maslo: Kmetija Pri Brojanu (Cof), Dorfarje
  • med: različne sorte medu okoliških čebelarjev: Čebelarsko društvo Škofja Loka
  • EKO mleko: Stanislav Čemažar, Potok, Železniki in Janez Benedičič, Martinj vrh (seneno mleko)
  • integrirana jabolka: Sadovnjak Resje, Lesce

Večino od naštetih dobaviteljev nas redno oskrbuje z njihovimi lokalno pridelanimi živili.
Naj bo to poseben dan in priložnost, da se bolj posvetimo zavedanju pripadnosti okolju, v katerem živimo, naravnim danostim, in se zavemo pomena povezanosti v tem okolju na vseh ravneh.

Pripravila: Barbara Kožuh, organizatorka prehrane in zdravstveno higienskega režima